wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:marieberg.o.fs

Marieberg (O) församling

Översikt

Historik

1740-1828
Göteborgs Mariebergs församlingsarkiv
Marieberg fs
1786-05-11
tillkom Göteborgs Mariebergs församling, även kallad Majornas församling och Majförsamlingen (enl kungligt brev 1786 11/5) ”varigenom vissa invånare i Örgryte tillätes att uti ett i Majorna beläget enskilt hus hålla gudstjänst, tills deras kyrka blev färdig”.
1786-1805
annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.
1805-1820
annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.
1820-11-26
beslutas på sockenstämma med Mariebergs församling och Amiralitetsvarvsförsamlingen om byggande av en gemensam kyrka.
Kustförsamlingen
1820-1828
benämns de båda församlingarna vanligen Förenade Kustförsamlingen eller Kustförsamlingen.
1828-
ändras namnet till Karl Johans församling.
Domkapitel
Göteborgs Domkapitel
Häradsrätt
Sävedal (O) häradsrätt

Övrigt

Förenade Kustförsamlingens arkiv har ej avskiljts och förtecknats särskilt utan dess arkivalier får sökas i Amiralitetsvarvsförsamlingens, Mariebergs församlings och Göteborgs Karl Johans församlings kyrkoarkiv.

arkiv

Kyrkoarkiv

1773-
AI reg
1750-
B
1740-
C
1740-
E
1740-
F
1789-
GI
1785-
HI
1747-
HII
1796-
KI
1817-
LI
1807-
LIII
1807-
LV
arkiv/marieberg.o.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1