wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:landskrona.m.fängelse

Landskrona (M) fängelse

Översikt

Landskrona stadshäkte
Landskrona fästningsfängelse
Landskrona kronohäkte
Landskrona tvångsarbetsanstalt

Plats: Landskrona (M) stad
Källa 1: SE/LLA/10265, sources/4472💰,
Källa 2: SE/LLA/10264, sources/2640💰,
Källa 3: SE/LLA/11045, sources/4439💰,
Källa 4: SE/LLA/10266, sources/2720💰,
Kopia:

Historik

1840-1906
1. Landskrona stadshäktes arkiv
1770-1890
2. Landskrona fängelses arkiv
1889-1920
3. Landskrona kronohäktes arkiv
1889-1947
4. Landskrona tvångsarbetsanstalts arkiv

Stadshäkte

Ett rådhus blev byggt i Landskrona vid mitten av 1400-talet och ombyggt 1579-1580. Under dess stora sal var stadshäktet inrymt. Rådhuset revs 1882. Till skillnad från flertalet andra svenska städer med statligt cellfängelse höll Landskrona fortfarande eget häkte men genom kungl. brev 19 augusti 1881 fick staden tillstånd att i mån av utrymme förvara sina fångar i cellbyggnaden vid Landskrona straffängelse.
Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Malmöhus läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

Kronohäkte

Arkivet omfattar tiden 1889-1919 (1920). För tiden före 1889 ingår handlingar rörande häktet och häktade personer i Landskrona fängelses arkiv. Förutom fästningsfångar kom Landskrona citadell redan under 1700-talet att hysa rannsakningsfångar. Vid fästningen inrättades således även ett länshäkte.
Vid början av 1800-talet utgjordes länshäktet vid Landskrona citadell av särskilda rum, vanligen sex, i de södra och västra stockhuslängorna. De fångvårdsreformer, som beslutades 1840-1841, medförde att de gamla länshäktena byggdes om enligt cellsystemet. Här skulle främst rannsakningsfångar och fångar dömda till kortare frihetsstraff förvaras. Dessa anstalter kom hädanefter att benämnas läns(cell)fängelser (i residensstäderna) eller kronohäkten (på övriga orter). Vid Landskrona citadell infördes cellsystemet genom om- och nybyggnadsarbeten kring år 1860. Då tillkom bl a 32 celler i det sydöstra tornet, vilka 1881 reserverades för kronohäktet.

1919-04-01
Genom Kungl. brev den 4 april 1919 bestämdes att Landskrona kronohäkte skulle nedläggas fr o m den 1 maj samma år.

Övrigt

Arkiv

1 Stadshäkte

1840-
Ö1 1)

2 (fästnings)Fängelse/ffs

1856-
AI
1842-
BIIa
1849-
DIIIaa
1837-
DIIIab
1851-
DIIIac
1836-
DIIIc
1841-
DIIId 2)
1839-
DIIIf
okänt
DIIIl
1842-
K
1770-
ÖI
1800-
ÖII

3 Kronohäkte/ffs

1894-
D3AA
1888-
D3AB
1890-
D3B 3)

4 Tvångsarbetsanstalt/ffs

1889-
B2A
1889-
D3AA
1889-
D3AB
1889-
D3AC
1920-
D3AD
1889-
D3CA 4)
1904-
D3CB 5)
1893-
D3CC reg
okänt
D3D
1889-
D3E
okänt
E5A
okänt
K

1) se även Landskrona RR CVIa
2) Kyrkoböcker. I Landskrona slottsförsamlings arkiv ingår husförhörslängder för fångar 1831-1849, död- och begravningsböcker för fångar 1778-1884, födelse- och dopböcker 1778-1883 med spridda anteckningar om barn till häktade kvinnor samt konfirmationslängd avseende fångar 1842-1846.
3) Kyrkoböcker
4) kyrkoböcker, huvudserie
5) Kyrkoböcker, övriga
arkiv/landskrona.m.fängelse.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1