wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:arjeplog.bd.hr

Arjeplog (BD) häradsrätt

Översikt

Historik

1721-1942
1. Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv
1897-1927
2. Arjeplogs tingslags ägodelningsrätts arkiv
1548-1965
3. Häradsrätters renoverade domböcker */
1680-1742
ingår Arjeplog i Pite lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare (justitiarie), vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade Västerbottens lappmarker, samt Södra lappmarken under åren 1720-1728.
1729-
bildas Arjeplogs tingslag med namnet Arjeplogs lappmarks tingslag.
1928-
Övertar Piteå ds Ägodelningsrätten
-1941
förenas tingslaget med Arvidsjaurs tingslag till ett gemensamt tingslag, Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag (1942-1970).

Övrigt

Handlingar före 1729, se Västerbottens lappmarks domböcker.

Arkiv

1 Häradsrätt

1729-
AIa
1820-
AII
1721-
FI
1820-
FII reg

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

Svea Hovrätt 02

3 Advokatfiskalen

E XI e (AC)
1655-1656
3137
1672-1674
3965
1674
3156
1691
3966
1692
3967
1693
3968
osv
etc
arkiv/arjeplog.bd.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/01 02:28 av Björn