wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Land: AEATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb, Sökrutan

Länkskafferi

AD, AG, AV, BLSF, BSM, BSMB, CSR, DDSS sök DB, ..B ..C ..E ..F, Ellis, Fornsök fs.nu, gravar.se, Högman, Lantmäteriet, ..karta, LDS, ..Wiki, Helgdag, sök, NAD, topografi, nadort, arkivinst, folkräkning RA.no, Rötter, ..Grav, ..Wiki, runeberg, sv.delar sv.indelningar SKV fs, Släktdata, Soknar.se, sockenkarta Sofi Städer, SU-karta, SthRote, SvGravar.se, , , ,


Internt: SB, 2do, PG, Wiki, Sockenkatalog
2do: Indiko


Plats: Organiseras på Socken, och Stad, kyrksocken (borgligt). Grupperas på län.
Stift, kontrakt, pastorat (kyrkligt). Lagsaga, domsaga, härad, tingslag (judiciellt). Fögderi (uppbörd).
Arkiv: Organiseras på Församling m.fl (folkbokföring), Häradsrätt m.fl (judiciellt), Fögderi (uppbörd). Grupperas på län.
Regemente, kompani|skvadron m.fl (militärt) och Domkapitel, prostarkiv (kyrkligt).

start

Sockenkatalog m.m.

Är en Wiki där jag försöker skapa en hjälpreda (för mej : ) för att hitta och hålla reda på de socknar/församlingar mm där det finns personer i mitt släktträd. På senare tid har ambitionerna stigit så nu är målet att inkludera alla socknar mm som finns i Sverige. Med lite tur kommer jag ha att göra i några år innan målet nås ;o)

Wikin är organiserad runt två begrepp; Plats och Arkiv.

  • Med plats avses det som i dagligt tal benämns som en en plats (men oftast är ett ett område : ), t.ex en socken (by eller gård), en stad (stadsdel, kvarter eller adress), ett härad, ett stift, etc där saker hänt. I släktforskningssammanhang är vanliga händelser född, döpt, konfirmerad, vigd, bosatt, död och begravd. Jag försöker hålla platsangivelserna korta eftersom jag då kan producera snyggare antavlor. Efter att ha flyttat mitt släktträd till släktforsknings hjälpmedlet Genney har jag varit tvungen att överge min tidigare ( i eget tycke snygga plats notation) mot Genneys mer traditionella, hierarkiska och längre platsnotation, På denna wiki kommer jag att behålla den ursprungliga och snygga notationen : )
  • Med arkiv avses den arkivbildare, arkiv, volym, sida där händelsen finns dokumenterad. I släktforskningssammanhang är den vanligaste arkivbildaren en församling som skapat kyrkoarkiv (kyrkoböcker) där händelsen dokumenterats. Även rättsprotokoll från häradsrätt, rådhusrätt, lagmansrätt, tingsrätt, hovrätt förekommer. Vanliga rättsprotokoll är bouppteckning i samband med dödsfall. Även fögderi verksamhet kan förekomma i form av mantalslängd. Observera att tingsrätt i denna wiki avser de tingsrätter som skapades 1971, de domar/beslut som togs på de ursprungliga tingen återfinns vanligtvis under häradsrätt (tingslag). Terminologin jag använder är att; en domsagas territoriella jurisdiktion består av ett eller flera tingslag, ett härad består av ett eller flera tingslag, en häradsrätts territoriella jurisdiktion motsvarar exakt ett tingslag, en tingsrätts territoriella jurisdiktion motsvarar exakt en domkrets.

Wikin är upplagd så att man får söka sig fram till det man är intresserad av, sökrutan uppe till höger eller se i innehållsmenyn till vänster under Arkiv(bildare) resp Plats_(område).

har man ingen aning om var man ska börja är Sverige (SE) land ett alternativ : )

start.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/01 17:58 av Björn