wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


start

Sockenkatalog

Är en Wiki där jag försöker skapa en hjälpreda (för mej :) för att hitta och hålla reda på de socknar/församlingar mm där det finns personer i mitt släktträd. På senare tid har ambitionerna stigit så nu är målet att inkludera alla socknar mm som finns i Sverige. Med lite tur kommer jag ha att göra i några år innan målet nås ;o)

Wikin är organiserad runt två begrepp; Plats och Arkiv.

  • Med plats avses det som i dagligt tal benämns som en en plats (men oftast är ett ett område :), t.ex en socken (by eller gård), en stad (stadsdel, kvarter eller adress), ett härad, ett stift, etc där saker hänt. I släktforskningssammanhang är vanliga händelser född, döpt, konfirmerad, vigd, bosatt, död och begravd. Jag försöker hålla platsangivelserna korta eftersom jag då kan producera snyggare antavlor.
  • Med arkiv avses den arkivbildare, arkiv, volym, sida där händelsen finns dokumenterad. I släktforskningssammanhang är den vanligaste arkivbildaren en församling som skapat kyrkoarkiv (kyrkoböcker) där händelsen dokumenterats. Även rättsprotokoll från häradsrätt, rådhusrätt, lagmansrätt, tingsrätt, hovrätt förekommer. Vanliga rättsprotokoll är bouppteckning i samband med dödsfall. Även fögderi verksamhet kan förekomma i form av mantalslängd. Observera att tingsrätt i denna wiki avser de tingsrätter som skapades 1971, de domar/beslut som togs på de ursprungliga tingen återfinns vanligtvis under häradsrätt (tingslag). Terminologin jag använder är att; en domsagas territoriella jurisdiktion består av ett eller flera tingslag, ett härad består av ett eller flera tingslag, en häradsrätts territoriella jurisdiktion motsvarar exakt ett tingslag, en tingsrätts territoriella jurisdiktion motsvarar exakt en domkrets.

Wikin är upplagd så att man får söka sig fram till det man är intresserad av, sökrutan uppe till höger eller se i innehållsmenyn till vänster under Sockenkatalog.

har man ingen aning om var man ska börja är Sverige (SE) land ett alternativ :)

testad med Firefox

när jag skapar sidorna kontrollerar jag att resultatet fungerar med ”Firefox”, har du problem med att läsa vissa sidor eller delar av sidor, uppdatera versionen av din html-läsare, efter det kolla om det fungerar med Firefox, om det gör det överväg att byta html-läsare. (se även Browser under 🛟 till vänster)
vissa av kart-länkarna pekar på filer i formatet .djvu (som dessvärre är det enda formatet lantmäteriet erbjöd, när det begav sig. för sina historiska kartor), för att utnyttja dessa länkar behöver du utöka din html-läsare med .djvu förmåga, i Firefox gör du det genom att ladda ner och installera DjVu.js Viewer (källkoden finns på Github, ua, för den som vill dubbelkolla säkerheten)

start.txt · Senast uppdaterad: 2024/06/30 00:40 av Björn