wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:mil:skaraborg.reg

Skaraborgs regemente

Översikt

Historik

1656-1999
1. Skaraborgs regemente
1660-1887
2. Generalmönsterrullor
1614-1903
3. Meritförteckningar
1620-1723
4. Rullor 1620-1723
1724-1999
5. Rullor 1724-
1905-1913
6. Skövde stadsförsamlings kyrkoarkiv
1921-1935
7. Skara domkyrkoförsamlings arkiv (t o m 1933 Skara stadsförsamling)

Övrigt

GMR: Samlingen Generalmönsterrullor består av rullor, vilka insänts till Krigskollegium och där varit ordnade som en enhetlig serie. Under föregående ordningsarbeten har serien splittrats och en stor del av rullorna placerats på de olika regementsarkiven. Under 1920-talet återställdes samlingen. Det nu avslutade ordningsarbetet har syftat till att komplettera samlingen med en del generalmönsterrullor, vilka påträffats i Krigsarkivets oordnade handlingar, samt att numrera samlingen.
Rullorna är ordnade regementsvis i ordningen indelta, svenska och finska samt värvade regementen. Inom gruppen indelta regementen har rullorna ordnats truppslagsvis, infanteriet i Svealän, Götaland och Norrland, kavalleriet i samma ordning och därefter finska regementen. Gruppen värvade regementen har uppställts i ordning svenska, utländska och tillfälliga förband. Då ett värvat regemente härstammar från andra regementen, har dessa uppställts i omedelbar närhet av detta regemente.
Till förteckningen hör ett register uppgjort i alfabetisk ordning.
Rullor 1620-1723: Samlingen Rullor 1620-1723 visar alla arméförband som mönstrats år för år. Årtalen listas som serier i denna förteckning. Till samlingarna hör en katalog som varje år listar vilka regementen och kompanier som mönstrats. Efter indelningsverkets införande på 1680-talet blir rullorna ett tag mer koncentrerade på de värvade trupperna i provinserna på andra sidan Östersjön. Då kan samlingen fungera som ett komplement till samlingen Generalmönsterrullor.

Arkiv

1 Skaraborg.reg

2 Generalmönsterrulla

1683-1885
440-480

3 Meritförteckning 1614-1903

1820-1840
I/33

4 Rullor 1620-1723

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1670-
1670/6
1678-
1678/13
1678-
1678/18
1683-
1683/8
1683-
1683/21
1683-
1683/28
1684-
1684/25
1685-
1685/15
1686-
1686/23
1688-
1688/22
1699-1700
1699/6
1699-1700
1699/7
1700-
1700/11
1700-
1700/13
1700-
1700/14
1700-
1700/15
1700-
1700/16
1701-
1701/24
1701-
1701/25
1701-
1701/26
1701-
1701/27
1701-
1701/28
1702-
1702/11
1702-
1702/12
1702-
1702/13
1702-
1702/14
1702-
1702/15
1701-
1701/22
1702-
1702/8
1702-
1702/17
1706-
1706/3
1709-
1709/8
1710-
1710/5
1712-
1712/8

5 Rullor 1724-

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1685-
30
1743-1841
215-230
1743-1757
215
1757-1759
216
1762-
217
1763-
218
1788-1789
219
1791-1801
220
1801-
221
1807-
222
1810-
225
1811-1812
226
1813-
227
1814-
228
1814-1815
229

6 Skövde sfs

1905-1913
AIIa: 6
1913-1915
AIIa:14

7 Skara sfs

1921-1935
AIIa:11
arkiv/mil/skaraborg.reg.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1