wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:gästrikland.landskap
Geotag (location) for:
Gävle stad60º40'28.999"N;17º8'39.998"E

Gästrikland (Gäs) landskap

Översikt

Historik

-1253
Gästrikland är tidigast omnämnt i historiskt källmaterial 1253 och kallades då Gestrikalandia. Enligt Erikskrönikan flydde Holmger Knutsson efter slaget vid Sparrsätra 1247 till Gästrikland, där han blev tillfångatagen.
1374-
Bergsmännen i Gästrikland får sina första bergsprivilegier.
1542-
fanns sex hyttor i Gästrikland, i Torsåker två och i Ovansjö fyra.
1637-
Det första järnbruket som erhöll privilegier i Gästrikland var Järbo i dagens Sandvikens kommun.
1645-09-06
I anslutning till 1634 års regeringsform kom Gästrikland att tillhöra Hudiksvalls län.
1654-03-13
uppgår Hudiksvalls län i Västernorrland län.
1762-06-29
ingår Gästrikland i Gävleborgs län.
1800-
Stora järnverk växte på 1800-talet fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis Hofors bruk, Forsbacka bruk och Sandvikens jernverk.
1801
En mindre del överfördes till Söderfors socken i Uppsala län.
1862-
Bruksorten Sandviken grundades när järnverket skulle anläggas, och orten fick stadsrättigheter 1942.

Fögderi

1720-
Landskapets socknar hörde till Gästriklands fögderi,
1918-1946
Storviks fögderi,
1918-1946
Gävle fögderi för Årsunda, Hamrånge, Högby, Valby och Hille socknar.
1946-1971
Storviks fögderi: Ockelbo, Ovansjö, Hofors och Torsåkers socknar
1946-1971
Gävle fögderi: Österfärnebo och Hedesunda, Hamrånge, Valby och Hille socknar
1946-1971
Sandvikens fögderi: Järbo, och Årsunda socknar
1971-1991
flertalet socknar Sandvikens fögderi, undantag var Hille, Valbo, Hamrånge och Hedesunda socknar som hörde till Gävle fögderi.

Tingslag

-1921
tillhörde hela Gästrikland en domsaga, Gästriklands domsaga.
  • Varje socken utgjorde till 1693 ett eget tingslag,
1693-1725
fanns följande tingslag: Ovansjö-Torsåker, Ockelbo-Hamrånge, Hedesunda-Österfärnebo-Årsunda, Hille-Valbo;
1725-1880
Ovansjö-Torsåker-Årsunda (också med Järbo), Ockelbo-Hamrånge, Hedesunda-Österfärnebo, Hille-Valbo.
1880-
bildas Gästriklands västra tingslag och Gästriklands östra tingslag för socknarna i västra respektive östra Gästrikland.
1921-1971
delas domsagan i två, med var sitt tingslag
1971-
uppgår tingslagen i Sandvikens domkrets med dess tingsrätt och Gävle domkrets med dess tingsrätt.
2004-
går Sandvikens domkrets upp i Gävle domkrets.

Övrigt

Gästrikland är tidigast omnämnt i historiskt källmaterial 1253 och kallades då Gestrikalandia. Enligt Erikskrönikan flydde Holmger Knutsson efter slaget vid Sparrsätra 1247 till Gästrikland, där han blev tillfångatagen.

1632-1655
del av Maria Eleonoras livgeding

Prinsessan Madeleine innehar titeln som Gästriklands hertiginna, likaså Hälsinglands.

plats/gästrikland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1