wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:värmland.landskap

Värmland (Vär) landskap

Översikt

Historik

1200-1499

1200-1499

1200-
Värmland synes i början av historisk tid ha haft förbindelser med Norge, och dess befolkning tog ännu på 1200-talet del i de norska inbördesstriderna, varvid stora bygder brändes ner. Denna Värmlands inriktning torde stå i samband med den goda förbindelse som den så kallade Edsvägen mellan Värmland och Glommadalen utgjorde med sjöfartsled uppför Byälven och genom sjöarna Glavsfjorden och Ränken. I samband med Vänerlandskapens efter hand under medeltiden ökade förbindelser med Östsverige har även Värmland knutits fastare till det svenska riket. Landskapet var ett av Sveriges glesast befolkade områden under medeltiden, i genomsnitt berönde på de stora vidderna i norr och de bergiga områdena längst i väster men skilde sig föga från andra landskap i den södra delen närmast Vänern.
1300-tal
omfattar landskapet nio härader och var administrativt indelat i två sysslor, Öster- och Västersysslan.
1350-
Värmland höll under marsken Erik Kettilssons ledning fast vid Magnus Eriksson och Håkon under hela senare 1300-talet.
1437
äger en bonderesning rum i Jösse härad med omnejd som riktade sig mot rådet och Karl Knutsson (Bonde).
1450-tal
Värmland används under senare medeltiden ofta som de svenska drottningarnas livgeding,
1500-
Värmlands befolkning synes huvudsakligen ha levat av boskapsskötsel, där smör och oxar spelade en viktig roll i dess skatt under medeltiden och 1500-talet.
  • hör Värmland till hertig Karls hertigdöme och Skara stift.
1580-
lyder Värmland län under Mariestads superintendenti.
  • börjar den finska invandring som befolkade en stor del av Värmlands ödebygder. Vid denna tid fick Värmlands järngruvor, som var kända från medeltiden, ett starkt uppsving och räknades redan på 1600-talet som synnerligen värdefulla.
1582
Av städerna tillkom Kristinehamn 1582 men förlorar sina stadsprivilegier 1584 och får åter stadsrättigheter 1642
1584-
får Karlstad stadsrättigheter
1600-
I skattelängderna som finns bevarande från mitten av 1500-talet framgår det att befolkningen ökade kraftigt från 1600-talets början och seklerna därefter, men enligt domböcker och köpebrev handlar det till att börja med om att man återupptar mark och gårdar som legat öde sedan digerdöden.
1642-
får Kristinehamn åter stadsrättigheter
1611-
får Filipstad stadsrättigheter men förlorar dessa år 1694 och får åter dessa 1835.
1625-1639
var Värmland en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och Västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad.
1639-
bildas Örebro län och omfattar då Närke och västra Västmanland.
1654-
inkorporeras Värmland i länet, varvid Närkes och Värmlands län återbildas.
1700-
det värmländska bergsbruket kulminerar i betydelse mot slutet av 1700-talet. Under kontinentalsystemets tid tog trähandeln på Göteborg fart tack vare gynnsam avsättning i England. Skogsbruk, träförädling och pappersfabrikation fick under 1900-talet en alltmer central roll i Värmlands näringsliv.
1779-
delning av Närke och Värmlands län medför att Värmlands län återskapas som eget län.
1815-
landskapet ingår i Svealand
1835-
får Filipstad åter stadsrättigheter.
1900-
Under 1900-talet inrättades Arvika (1911), Hagfors (1950), Karlskoga (1940) och Säffle (1951, Sveriges sista stadsnybildning) som stadskommuner. Dessa nybildningar saknade egen jurisdiktion, och var stad under landsrätt. 1945 lades även Filipstad under landsrätt, vilket också skedde med Kristinehamn år 1966.

Övrigt

Namnet Värmland har samband med sjön Värmeln och dess utlopp till Vänern (idag Borgviksälven). Den fornsvenska formen Værmaland har förleden Værma som är genitiv pluralis av inbyggarbeteckningen *værmar 'de som bor vid älven *Værma'. Älvens namn kan syfta på att den var ”varm”, dvs. inte alltid frös till vid kyla. Namnet Värmland, ursprungligen ”värmarnas land”, har sedan fått en utvidgad geografisk betydelse.

Landskapet tillhör i huvudsak Värmlands län och Karlstad stift. Södra Råda socken (i Gullspångs kommun) tillhör dock Västra Götalands län och Skara stift, medan Degerfors och Karlskoga kommuner tillhör Örebro län.

består av

plats/värmland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1