wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:närke.landskap

Närke

Närke (När) landskap

Översikt

Historik

Indelningar -1654

1300-
Närkes omfattning var från början av 1300-talet ungefär som nu.
-1570
I norr räknades emellertid även Noraskog intill 1570-talet till Närke.
  • Närke var ursprungligen delat i tre tredingar och utgjorde en egen lagsaga
1625-1639
Närke var en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och Västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad.
1639-
bildades Örebro län och omfattade då Närke och delar av Västmanland.
1654-
inkorporerades Värmland i länet, varvid återbildades Närkes och Värmlands län.

Indeldningar 1654-

1654-1779
ingick Närke i Närkes och Värmlands län för att från 1779 ingå i Örebro län.
-1878
överfördes Regna skate i Övra Svennevads eller Bo socken till Regna socken i Östergötlands län. I Regna skate ingick gårdarna Tyrisfall, Anderstorp, Djurslanda, Mörtsjö, Malma och Botten. Området tillhör sedan 1971 Finspångs kommun.
-1890
överfördes en mindre del av Askers socken till Västra Vingåkers socken i Södermanlands län. Området tillhör sedan 1971 Vingåkers kommun.
-1974
överfördes Götlunda socken till Västmanlands län. Området tillhör sedan 1971 Arboga kommun.

Övrigt

Namnet Närke (Neeric 1165-81) anses komma av ett ord, när, som används om smala höjsträckningar och sund. Det är samma ord som finns i namnet Norrbyås (Nerboahs 1275). ”När-” kan syfta på åsen där Norrbyås kyrka ligger. Vad resten av ortnamnet betyder är inte klarlagt.
Slättbygderna i landskapet Närke befolkades tidigt vilket många fornlämningar vittnar om. Namnet härrör ursprungligen från namnet på dess invånare närborna vilket kan härledes till Närsundet i området kring Kvismare kanal sydost om Örebro. Närborna var således de som bodde vid sundet.

plats/närke.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/07/12 00:59 av Björn