wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:uppland.landskap

Uppland

Geotag (location) for:
Uppland60º0'0"N;18º0'0"E

Uppland (Upl) landskap

Översikt

Historik

Landskapets centrala och norra del tillhör Uppsala län. Den östra och södra delen tillhör Stockholms län. Östra delen av Sala kommun i Västmanlands län ligger i västligaste Uppland. Några öar i Mälaren, som Oknön, tillhör Södermanlands län.

1100-tal
Åldern på Uppland som landskap är okänd, likaså dess indelningar. Första gången Uppland omtalas i skrift är i Upplandslagens stadfästelsebrev, där det talas om ”dem som bo i Upplands tre folkland”, alltså Attundaland, Fjädrundaland, Tiundaland. Av namnen att döma borde folklanden ursprungligen bestått av åtta, fyra respektive tio hund. Enligt Upplandslagen skulle varje hundare utrusta 4 skepp, vilka av ordet att döma bör ha bemannats med 100 eller 120 man. De tre folklanden är tidigast kända i en latinsk text från omkring 1120.
1300-tal
Då vi tidigast får kunskap om Upplands hundaren i början av 1300-talet är hundradena: Våla, Tierp, Vendel, Oland, Rasbo, Norunda, Närdinghundra, Vaxala, Bälinge, Ulleråkers och Hagunda härader i Tiundaland; Lyhundra, Sjuhundra, Ärlinghundra, Seminghundra, Sollentuna, Vallentuna, Färentuna och Bro härader i Attundaland, samt Simtuna, Torstuna, Trögd och Åsunda härader i Fjärdrundaland.
  • Under 1300-talet räknades Gästriklands kustland i juridiskt hänseende till Uppland.
1544-
överförs Ekerön från Södermanland till Uppland.
  • Åsön där Södermalm ligger idag hörde troligen ursprungligen till Uppland.
1971-
I anslutning till kommunreformen sker överföringar från Stockholms län till Uppsala län, liksom från Västmanlands län till Uppsala län.
2007-
överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län.

Övrigt

Uppland (traditionellt stavat Upland) anses ha fått sitt namn av läget norr om Mälaren. Det tidigaste omnämnandet av namnet Uppland finns bevarat från mitten av 1200-talet. Ett säkert omnämnande är landskapslagen Upplandslagen som stadfästes av kung Birger Magnusson år 1296.
Upplänningarna ansågs vara snåla, ogina och ohjälpsamma, och särskilt dåligt var deras anseende hos luffarna.

består av


1) del av
plats/uppland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/07/08 20:20 av Björn