wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


msg:mobil

Mobiler

Wikin är i första han avsedd för att användas på stora bildskärmar (PC, laptops), viss anpassning har utförts för mobiltelefoner, på så sätt att liggande format (”landskape mode”) används, om skärmen är under 800 pixel bred. Sättet liggande format används på är kanske (anses av vissa) inte riktigt i linje med gällande normer på området, men jag tror inte det finns många (om ens någon) som utför merparten an sin släktforskning på en mobil, och har därför valt denna tidsbesparande genväg : )

msg/mobil.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/14 14:30 av Björn