wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:lappland.landskap

Lappland (Lap) landskap

Översikt

Historik

1600-tal
Fram till 1600-talets början beboddes Lappmarken av allt att döma uteslutande av samer. De tidigaste kända nybyggena anlades i Tornedalen och i Kemi lappmark omkring 1630 men som tidvis legat öde.
1642-
Malmfälten i övre Lappland fick sin start 1642 när magnetit hittades i Masugnsbyn. Malmen i Svappavaara hittades i slutet på 1640-talet eller början på 1650-talet. Det första kända malmprovet från Malmberget dateras till 1660-talet och 1696 nämns namnen Kiirunavaara och Luossavaara för första gången.
1750
juni hölls ett möte i Rusksele för att diskutera gränsen mellan Lappmarken och nedre landet. Den sydligaste gränspunkten hade lagts på Ångermanbalen i nuvarande Bjurholms kommun. Gränsen mellan Ångermanland och Åsele lappmark förblev således obestämd. Den var mer svårdragen eftersom den samtidigt skulle bli gräns mellan två län, Västerbottens och Västernorrlands län. Sveriges ståndsriksdag fastställde 1766 lappmarksgränsen. Länsgränsen har därefter justerats vid några tillfällen, varför lappmarksgräns och länsgräns inte längre stämmer överens.
1752-
Landskapet Lappland bildas då den så kallade lappmarksgränsen uppdragits.

Fögderi

Socknarna i Västerbottens (AC) län, förutom Malå socken hörde till
1720-1728
Västerbottens södra fögderi
1728-1810
Södra Lappmarks fögderi
1810-1946
Västerbottens lappmarks fögderi
1946-
Lycksele fögderi för Lycksele, Stensele, Sorsele, Örträsk och Tärna socknar
1946-1970
Åsele fögderi för Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar
1971-1990
Vilhelmina fögderi för Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar
Malå socken hörde till
Arvidsjaurs, Arjeplogs, Jokkmokks och Gällivare socknar i Norrbottens (BD) län hörde till
1720-1728
Västerbottens norra fögderi
1728-1810
Södra Lappmarks fögderi
1810-1866
Norrbottens södra lappmarks fögderi
1867-1917
Piteå fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
1867-1917
Luleå fögderi för Jokkmokks socken
1867-1917
Kalix fögderi för Gällivare socken
1918-1945
Luleå fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
1946-1990
Arvidsjaurs fögderi för Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar
1918-1990
Gällivare fögderi för Gällivare och Jokkmokks socknar, Jokkmokks sockan dock bara till 1970)
1971-1990
Bodens fögderi för Jokkmokks socken
Jukkasjärvi och Karesuando socknar i Norrbottens (BD) län hörde till

Tingslag

Socknarna Lycksele, Sorsele, Tärna, Stensele och Örträsk hörde till
-1971
Lycksele tingslag som före 1922 benämndes Lycksele lappmarks tingslag med domsagorna
1971-
Lycksele tingsrätt
Socknarna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika hörde till
-1922
Åsele lappmarks tingslag med domsagorna
1922-1947
Vilhelmina tingslag för Vilhelmina och Dorotea socknar med domsagan Västerbottens västra domsaga
1922-1947
Åsele tingslag för Åsele och Fredrika socknar med domsagan Västerbottens västra domsaga
1948-1970
Åsele och Vilhelmina tingslag med domsagan Västerbottens västra domsaga
1971-
Lycksele tingsrätt
Malå socken hörde till
Arvidsjaurs och Arjeplogs socken hörde till
-1942
Arvidsjaurs tingslag som tidigt benämndes Arvidsjaurs lappmarks tingslag samt Arjeplogs tingslag som tidigt benämndes Arjeplogs lappmarks tingslag med domsagorna
1942-1970
Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag i Piteå domsaga
1971-
Piteå tingsrätt
Jokkmokks och Gällivare socken hörde till
-1970
Jokkmokks tingslag som tidigt benämndes Jokkmokks lappmarks tingslag samt från 1751 Gällivare tingslag som tidigt benämndes Gällivare lappmarks tingslag med domsagorna
1971-
Bodens tingsrätt för Jokkmokks socken
1971-
Gällivare tingsrätt för Gällivare socken
Jukkasjärvi och Karesuandos socknar hörde till
-1948
Jukkasjärvi tingslag som tidigt benämndes Jukkasjärvi lappmarks tingslag samt Karesuando tingslag som tidigt benämndes Karesuando lappmarks tingslag med domsagorna
1948-1970
Jukkasjärvi och Karesuando tingslag
1971-
Gällivare tingsrätt

Övrigt

Lappland utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är också Sveriges största landskap, och kallas ibland ”Europas sista vildmark”.
Lappland (finska: Lappi) är också namnet på ett finländskt landskap (se Lappland, Finland), vilket ursprungligen är den del av Lappland som kom att hamna i Finland efter freden i Fredrikshamn år 1809.

Det första skriftliga belägget för ordet lappmark är i ett brev av kung Magnus Eriksson 1340, där han utfärdar bestämmelser om ”the landzender wårtt Rijkes som vidh Helsingeland och Ångermannaland liggiandes äre, benemdh Läpmark”. I brevet fastslogs att alla ”som åå Christo tro, eller till Christna tro sig omwenda wele” fick ta sig mark och ägor i Lappmarken, under förutsättning att de betalade skatt till kungen och brukade Hälsinglands lag och sedvänjor (Hälsingelagen).


Alias: Lappmarken N - domsaga »

plats/lappland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1