wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lyhundra.c.kp

Lyhundra (C) kontraktsprost

Översikt

Historik

1715-1961
Lyhundra kontraktsprostarkiv

Övrigt

Kontraktet omfattade år 1735 (von Henel, Det anno 1735 florerande Sverige) Väddö, Estuna, Söderby, Karl, Bro, Vätö, Lohärad och Malsta.

Karls kyrka nedlades år 1796, (Matrikel över Uppsala ärkestift 1949), då församlingarna Söderby och Karl sammanslogos med gemensam kyrka.

År 1914 omfattade kontraktet (Sveriges statskalender med bihang 1914) Björkö-Arholma, Vätö, Väddö, Söderby- Karl, Estuna, Roslagsbro, Lohärad och Malsta.

Arkiv

Prostarkiv

  • ej digitaliserad
arkiv/lyhundra.c.kp.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1