wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lister.k.hr

Listers tingslag (K) häradsrätt

Översikt

Listers tingslags häradsrätt m.fl i Lister (K) härad

Källa 1: SE/LLA/10038, sources/2618
Källa 2: SE/LLA/10039,
Källa 3: SE/HLA/1340012,
Källa 4: SE/LLA/10267, sources/4455

Historik

1663-1949
1. Listers häradsrätts arkiv
1828-1949
2. Listers härads ägodelningsrätts arkiv
1932-1949
3. Inskrivningsdomarens i Listers härad arkiv
1840-1873
4. Listers häradshäktes arkiv
1683-1770
var Listers härad i Blekinge förenat med Bräkne härad till en domsaga.
1695-
utökas domsagan med Medelstads och Östra härader.
  • Medelstad bildade dock egen domsaga 1756-1762 och bröts ut 1771 tillsammans med Östra härad med stöd av kungl. brev 27 mars 1770.
1849-
utgör Bräkne och Lister var sin domsaga (enl Kungl. Maj:ts förordning 8 februari 1843).
  • Lister hade huvudsakligen tingsställe i Norje. Genom kungl. brev 2 augusti 1901 blev dock rådhuset i Karlshamn tingsställe vid rannsakningar i brottmål.

Övrigt

Vid slutet av 1700-talet delade Lister tingshus med Bräkne i Karlshamn. Därefter byggdes ett tingshus av sten i Norje och 1854 ett nytt häradshäkte med 12 celler som enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelse för Blekinge 1851-1855 oftast stod tomt och endast begagnades då rannsakningsfångar under pågående ting fördes dit från Karlshamn. Till följd av kungl. brev 27 oktober 1853 blev Karlshamns nya kronohäkte nämligen 1854 förvaringsfängelse för Lister jämte Bräkne, Karlshamn och Sölvesborg. (Se Listers häradsrätts arkiv K I:1.)

Häradshäkte

arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Blekinge landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen.

arkiv

1 Häradsrätt

1663-
AIa
1799-
AIIIa
1873-
CIVc
1687-
FIa
1725-
FII reg

2 Ägodelningsrätt

3 Inskr.domare

  • ej digitaliserad

4 Häradshäkte

1800-
Ö
arkiv/lister.k.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1