wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:leaby.r.hr

Leaby (R) häradsrätt

Översikt

Leaby tingslags häradsrätt m.fl under Göta hovrätt

Plats: Vartofta (R,F) härad, Frökind hd
Källa 1: SE/GLA/11040, sources/1322
Källa 2: SE/GLA/11041
Kopia:

Historik

1623-1912
1. Leaby häradsrätts arkiv
1838-1912
2. Leaby tingslags ägodelningsrätts arkiv
1913-
uppgår tingslaget i Vartofta-Frökind tl

Domsagotillhörighet

-1653
utgorde Vartofta och Frökinds härader (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor.
1653-1680
bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga.
1681-
ersattes Viste härad av Laske härad men i övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781.
1781-
utbröts Vartofta som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader.
1810-
bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds Domsaga.

Tingslagsindelning

1690-talet
omfattade Leaby tingslag Frökinds härad och Ållebergs fjärding av Vartofta härad enligt följande.
  • Frökinds härad: Kinneved, Vårkumla, del av Norra Åsarp, del av Smula, Börstig, Brismene och del av Grolanda.
  • Ållebergs fjärding: Slöta med Falekvarna, Karleby, del av Falköpings landsförsamling (från 1894 Falköpings östra landsförsamling) och Luttra.
-1694
1781-1808
Dock utgjorde före 1694 och under perioden 1781-1808 Frökinds härad och Ållebergs fjärding särskilda tingslag.
1913-
är Leaby, Dimbo och Slättängs tingslag sammanslagna till Vartofta-Frökind ds tl med tingsställe i Tidaholm.

Övrigt

Arkiv

1 Häradsrätt

1836-
AIa
1748-
FII reg

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad
arkiv/leaby.r.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1