wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:landskrona.m.rr

Landskrona (M) rådhusrätt

Översikt

Historik

1413-1967
1. Landskrona stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv
1675-1849
2. Landskrona stadsarkiv: Kämnärsrättens arkiv
1640-1682
3. Landskrona stadsarkiv: Bytingets arkiv
1875-1966
4. Inskrivningsdomarens vid Landskrona rådhusrätt arkiv
-1847
5. Städernas renoverade domböcker t o m 1847
1932-1967
6. Ägodelningsrättens i Landskrona arkiv 1932-1967
1952-1962
7. Expropriationsdomstolens i Landskrona arkiv 1952-1962
-1967-06-31
upphör Landskrona rådhusrätt och magistrat, då det sammanslogs med Rönneberga, Onsjö och Harjagers domsaga till Landskrona domsaga.

Övrigt

Rådhusrätt:
Advokatfiskal:

arkiv

1 Rådhusrätt (RR)

1662-
AIa
1858-
CVIa 1)
1621-
DIVa
1784-
DIVb
1784-
DIVc
1619-
FIIa reg
1670-
FIIb
1683-
JIIa
1705-
JIIb

2 Kämnärsrätt (KR)

1675-
AIa
1682-
AII
1690-
F

3 Byting

1640-
A

4 Inskrivningsdomare

1827-
DIb

Göta hovrätt 03

5 Advokatfiskalen

E VII BAA

1669-1682
3439 RR byting
1684-1686
3440 RR KR byting
1687-1693
3441 RR KR
osv
etc

6 Ägodelningsrätt

7 Expropriationsdomstol

  • ej digitaliserad
arkiv/landskrona.m.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1