wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hejnum.i.fs

Hejnum (I) församling

Översikt

Historik

Pastorat

1932-04-30
Moderförsamling i pastoratet Hejnum och Bäl.
1932-05-01
Annexförsamling i pastoratet Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl.
1962-
Annexförsamling i pastoratet Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl.
Domkapitel:
Visby (Got) domkapitel
Landkontor:
Gotland (I) hövdingadöme

Häradsrätt

Övrigt

Födelselängden för Hejnum börjar redan 1688 och endast två år senare är den första husförhörslängden upplagd. Detta är uppenbarligen ett resultat av 1686 års kyrkolag, vilken inte gavs ut i tryck förrän 1688, och superintendenten Petrus Stiernmans visitation i Hejnum sistnämnda år.

Sammanslagningen 1930 med Hejnum pastorat fick ödesdigra konsekvenser för Hejnum kyrkoarkiv. Efter sammanslagningen överflyttades nämligen Hejnum och Bäl kyrkoarkiv till Källunge och drabbades följaktligen liksom Källunge och Vallstena kyrkoarkiv av den eldsvåda, som härjade Källunge prästgård år 1940. Detta innebar att Hejnums tre församlingsböcker för tiden 1895-1922 helt förstördes, att husförhörslängden för tiden 1875-1894 och församlingsboken för tiden 1923-1939 blev svårt brandskadade och att en mängd andra arkivalier blev svårt skadade eller helt förstörda.

arkiv

Kyrkoarkiv1) NAD
AI 1690-
AIIa 1930-
AXX 1875-
B 1834-
CI 1688-
DII 1749-
EI 1749-
FI 1749-
HI 1855-
HII 1805-
J 1644-
KI 1791-
KII 1863-
KIII 1821-
KIV 1842-
KV 1831-
LIa 1749-
LIb 1801-
LIc 1742-
LIII 1749-
LV 1749-
M 1808-
N 1739-
O 1664-
arkiv/hejnum.i.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/29 20:16 av Björn