wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:haparanda.bd.kbfd
Geotag (location) for:
Nedertorneå sn65º49'59.29"N;24º7'19.61"E

Haparanda (BD) kyrkobokföringsdistrikt

Översikt

Historik

1928-04-13
bildas Haparanda kbfd inom Nedertorneå fs.
1975-01-01
införlivas Nedertorneå kbfd.
1976-12-31
upphör Haparanda kbfd

För övrig info, se Nedertorneå fs.

Häradsrätt

Övrigt

Nedertorneå och Haparanda ansågs utgöra skilda församlingar, men med gemensam kyrka. Haparanda benämns i kyrkböckerna för stadsförsamling. Särskilda husförhörslängder för Haparanda började föras 1836. Särskilda födelse-, vigsel- och dödböcker (s.k. ministerialböcker) för staden började föras på 1890-talet. Innan dess ingår de i Nedertorneå församlings kyrkböcker, se Nedertorneå kyrkoarkiv.

Kammarkollegiet meddelade efter utredning 1927 att Haparanda och Nedertorneå skulle anses vara en församling. Med anledning av det beslutet inrättades den 13 april 1928 inom Nedertorneå församling Haparanda kyrkobokföringsdistrikt.

Haparanda kyrkoarkiv innehåller huvudsakligen folkbokföringshandlingar samt enstaka övriga handlingar. Övriga handlingar finns i Nedertorneå kyrkoarkiv (-1976)


När Haparanda köping anlades 1827 inköptes Krooks hemman nr 2 och ett nybruk under hemmanet Holm i Haparanda by, Nedertorneå socken. Genom avvittring på grund av kungligt brev 1834 blev Haparanda köping tillagd ytterligare jord. Denna förlades emellertid i kommunalt och administrativt hänseende till Nedertorneå socken år 1905 enligt kungligt brev 1903. Samtidigt föreskrevs att vissa delar av hemmanen 1/3 mtl Krook nr 2 och 1/4 Haapaniemi nr 1 skulle, sedan de jämte stadens planlagda område, som utgjorde del av det förstnämnda hemmanet, blivit avsöndrade från stamhemmanen, framdeles uteslutas ur jordeboken och förläggas i kommunalt och administrativt avseende från Nedertorneå socken till Haparanda stad. Slutligen har enligt kungligt beslut 1919, vissa delar av Haparanda by inom Nedertorneå socken fr.o.m. år 1920 i administrativt, kommunalt och skolhänseende införlivats med Haparanda stad.

arkiv

Kyrkoarkiv

1836-
AI
1896-
AIIa
1867-
BI
1916-
BII
1814-
C
1920-
CII
1814-
EI
1814-
FI
1920-
FII
arkiv/haparanda.bd.kbfd.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1