wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:halmstad.n.rr

Halmstad (N) rådhusrätt

Översikt

Rådhusrätten m.fl för Halmstads stads domkrets

Plats: Halmstad (N) stad
Källa 1: SE/LLA/10089, sources/1313💰,
Källa 2: SE/LLA/11500, sources/5689💰,
Källa 3: SE/VaLA/03825/03/E VII BAA, SE/VaLA/03825/03/E VII BAB, SE/VaLA/03825/03/E VII BBC, sources/1289
Kopia:

Historik

1307-1970
1. Halmstads stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv
1875-1971
2. Inskrivningsdomarens vid Halmstads rådhusrätt arkiv
1621-1847
3. Städernas renoverade domböcker t o m 1847
1848-1971
3. Städernas renoverade domböcker fr o m 1848
1720-1970
3. Städers renoverade småprotokoll 1720-1970

Övrigt

Vid en eldsvåda i Halmstad rådhus natten till den 5 april 1880 förstördes en betydande del av stadens arkiv. Med undantag endast för medeltidsbreven, som förvarades på annan plats i staden, gick så gott som samtliga protokoll, handlingar och räkenskaper för tiden före år 1820 förlorade. En del av förlusten täcks dock av renoverade domböcker i Göta hovrätts arkiv, nämligen rådhusrättens domböcker 1643-1655 och 1668-1819. Enligt arkivförteckningen över Göta Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, serie E VII BAA finns renoverade domböcker från Halmstads byting/kämnärsrätt för åren 1643-1675 med luckor samt 1677-1847 med lucka 1769-1775. I kommerskollegii arkiv på riksarkivet finns renoverade magistratsprotokoll för åren 1772-1847. Där finns även sjötullrättens domböcker 1731-1827 och accisrättens domböcker 1750-1809. Utdrag ur magistratens protokoll finns även i borgerskapets äldstes arkiv.

Det äldsta av pergamentsbreven som ingår i landsarkivets pergamentsbrevsamling är hertig Christophers privilegiebrev för staden den 31 maj 1307 - en av de handlingar där staden Halmstad tidigast omtalas. Av pappersbreven (E I) är det äldsta en avskrift från Eriks av Pommern tid, vilket innehåller stadens privilegier från den 29 oktober 1322.

Arkiv

1 Rådhusrätt

1740-
DXXXIa
1327-
EI
1804-
FIIa reg
1824-
FIIb
1647-
JIIa
1594-
JXV

2 Inskrivningsdomare

1875-
CIVb
1925-
DIa

Göta hovrätt

3 Advokatfiskalen

E VII BAA
1643-1655
2578 1)
1668-1674
2579 2)
1675-1681
2580-2581 2)
osv
etc
E VII BAB
1848
1
1849
3
1850
4
osv
etc
E VII BBC
1720
1
1721
2
1722
3
osv
etc

1) raadstoffbog
2) RR, byting, husting
arkiv/halmstad.n.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1