wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:frosta.m.hr

Frosta (M) häradsrätt

Översikt

Frosta härads tingslags häradsrätt 1691-1947 under Göta hovrätt
Frosta härads domsagas tingslags häradsrätt 1877-1915

Plats: Frosta (M) härad
Källa 1: SE/LLA/10014, sources/2605💰,
Källa 2: SE/LLA/11597, sources/4624💰,
Källa 3: SE/LLA/10242, sources/4444💰,
Källa 4: SE/LLA/10015,
Källa 5: SE/VaLA/03825/03/E VII AAAJ, sources/2664💰,
Källa 6: SE/VaLA/03825/03/E VII AABB, sources/2664💰,
Kopia:

Historik

1647-1915
1. Frosta häradsrätts arkiv
1916-1947
2. Frosta tingslags häradsrätts arkiv
1840-1843
3. Frosta häradshäktes arkiv
1828-1915
4. Frosta härads ägodelningsrätts arkiv
1621-1847
5. Från underrätterna inkomna renovationer. Domböcker t o m 1700 från Malmöhus län
1701-1819
6. Skåne och Blekinge 1701-1819
-1886
bildar Frosta och Färs härad gemensam domsaga
1877-
utbryts Färs härad ur domsagan för att bilda egen jurisdiktion. Dessförinnan utgjorde de skilda tingslag.
1916-
förenas Frosta härad med staden Eslöv som särskilt tingslag under benämningen Frosta-Eslövs domsaga.
  • Frosta tingslags häradsrätt inledde sin verksamhet 1916 sedan Eslövs stad anhållit att staden måtte skiljas från Rönneberga, Onsjö och Harjagers härads domsaga och istället förenas med Frosta härads domsaga ”samt inom denna bilda eget tingslag”. Beslutet resulterade i att verksamheten vid Frosta häradsrätt delades upp på två nya häradsrätter inom Frosta härads domsaga, Frosta tingslags häradsrätt samt Eslövs tingslags häradsrätt.
1948-
förenas Frosta tl och Eslövs tl i Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt.

Övrigt

Häradshäkte: omfattar dels en fångrulla, dels fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Malmöhus läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

Arkiv

1 Häradsrätt -1915

1647-
AIa
1905-
AIb
1664-
FIa
1720-
FIc
1677-
FIIa reg

2 Häradsrätt 1916-

1939-
AIa
1916-
FII

3 Häradshäkte

1840-
Ö

4 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

Göta Hovrätt 03

5 Advokatfiskalen

E VII AAAJ
1683-1693
1
1694-1700
3-4

6 Advokatfiskalen

E VII AABB
1701
1
1702
16
1703
29
osv
etc
arkiv/frosta.m.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1