wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:folkungabygden.e.hr

Folkungabygden (E) häradsrätt

Översikt

Mjölby domsagas kansli
Mjölby domsagas tingslags häradsrätt m.fl under Göta hovrätt
Folkungabygdens domsagas kansli
Folkungabygdens domsagas tingslags häradsrätt m.fl under Göta hovrätt

Plats: Folkungabygden (E) domsaga
Källa 1: SE/VALA/03397, sources/4674💰,
Källa 2: SE/VaLA/03399,
Källa 3: SE/VaLA/03620,
Källa 4: SE/HLA/1340006,
Källa 5: SE/VaLA/03398,
Källa 6: SE/HLA/1340007,
Källa 7: SE/VaLA/03401,
Kopia:

Historik

1924-1970
1. Folkungabygdens domsagas arkiv
1924-1971
2. Ägodelningsrättens vid Folkungabygdens domsaga arkiv
1926-1953
3. Tingshusbyggnadsskyldiges i Folkungabygdens domsaga arkiv
1932-1970
4. Inskrivningsdomarens i Folkungabygdens domsaga arkiv
1933-1947
5. Inskrivningsdomarens vid Folkungabygdens domsaga arkiv
1933-2001
6. Inskrivningsmyndighetens i Mjölby domsaga arkiv
1951-1971
7. Expropriationsdomstolens vid Folkungabygdens domsaga arkiv
1924-01-01
bildas Mjölby domsagas tingslag och omfattade häraderna Lysing, Göstring och Vifolka samt staden Mjölby. när Vifolka, Valkebo och Gullbergs domsaga upplöstes och delas
1939-01-01
ändras tingslagets namn till Folkungabygdens domsagas tingslag. Från och med detta datum ingår även Skänninge stad i tingslaget.
1948-01-01
överförs Skänninge stad samt landskommunerna Allhelgona, Bjälbo och Järstad (alla tre tillhörande Göstrings härad) till Aska, Dals och Bobergs domsaga och tingslag.

Övrigt

Arkiv

1 Kansli/Häradsrätt

1924-
FII

2 Ägodelningsrätt

3 Tingshus...

  • ej digitaliserad

4 Inskrivningsdomare

1931-
DI

5 Inskrivningsdomare

  • ej digitaliserad

6 Inskrivningsmyndighet

okänt
DIa
1972-
DIb
okänt
DII

7 Expropriationsdomstol

  • ej digitaliserad
arkiv/folkungabygden.e.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1