wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:bullaren.o.hr

Bullaren (O) häradsrätt

Översikt

Bullarens härads tingslags häradsrätt m.fl

Plats: Bullaren (O) härad
Källa 1: SE/GLA/11068, sources/3💰,
Källa 2: SE/GLA/11183
Kopia: 1681:AIa, 1686:AIa, 1698:AIa

Historik

1835-1952
1. Bullarens häradsrätts arkiv
1835-1903
2. Bullarens ägodelningsrätts arkiv

Tingslagsindelning

1682-1801
Bullaren och Kville 1)
1802-1825
Bullaren
1826-1859
Bullaren och Tanum 1)
1860-1903
Bullaren
1904-1926
Bullaren, Kville och Tanum 2)
1927-1970
Norrviken

Övrigt


1) För handlingar före 1860 se förteckningen över Tanum, Bullaren, Kville och Vette HR
2) För handlingar efter 1903 se förteckningen över Kville, Tanums och Bullarens HR

Arkiv

1 Häradsrätt

1860-
AIa
1878-
AIIa
1860-
AIIb
1859-
AIIc
1862-
CIIa
-1859
CIIb
1864-
CV
1860-
FIa
1859-
FII

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad
arkiv/bullaren.o.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1