wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:borg.e.fs

Borg (E) församling

Översikt

Borgs församling

Plats: Borg (E) socken, Norrköping stad
Källa 1: SE/VALA/00040, sources/946💰,
Källa 2: SE/VALA/00269, sources/945💰,
sockenkatalog: SE/RA/870001/1/5/13
Alias: 1803- Borg-Löt, 1887- Borg, 1936- Norrköpings Borg

Historik

1659-1802
Borgs kyrkoarkiv
1803-1999
Norrköpings Borgs kyrkoarkiv
-1696
Eget pastorat.
1696-
Borgs och Löts pastorat.
1802-
Borgs församling förenades med Löts församling.

Domkapitel: Linköping

Häradsrätt/Rådhusrätt

Övrigt

1803-
bildas församlingen Borg-Löt (senare Norrköpings Borg) genom sammanslagning av församlingarna/socknarna Borg och Löt under namnet Borg och Löt.
1887-
blev namnet Borg och 1936 Norrköpings Borg.
1936-
uppgår församlingen i Norrköpings stad.

1 Kyrkoarkiv Borg

1696-
AI
1723-
BI
1662-
C
1690-
E
1693-
F
1688-
KI
1686-
LI

2 Kyrkoarkiv Borg-Löt

1802-
AI
1901-
AIIa
1901-
AIII
1806-
BI
1916-
BII
1803-
C
1803-
DI
1823-
DII
1803-
EI
1803-
F
1840-
HVb
arkiv/borg.e.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/01 15:02 av Björn