wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:askim.o.hr

Askim (O) häradsrätt

Översikt

Askims häradsrätt under Göta hovrätt

Plats: Askim hd
Källa: sources/1654💰, SE/GLA/11064

Historik

Domsagotillhörighet

-1856
Askims härad utgjorde tillsammans med Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe härader en domsaga
1856-
utbröts Inlandshäraderna.
1870- HT
tillkom Sävedals härad. Askims, Hisings och Sävedals domsaga blev bestående t.o.m. 1954.

Tingslagsindelning

1824-
utbröts Östra Hisings härad ur Askims och Östra Hisings tingslag.
1824-1887
eget tingslag med tingsställe i Kärra gästgivaregård.
1888-
sammanslogs domsagans härader till ett tingslag.

Omfattning: Askims härad omfattade följande socknar: Kållered, Råda, Askim, Västra Frölunda, Styrsö, Fässberg samt Nya Varvet (från 1827; den del av församlingen, som låg inom Sävedals härad, överfördes till Askims härad 1877).

Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas [[arkiv:, vari domsagokansliets handlingar såsom koncept, skrivelser, räkenskaper m.m och övriga för domsagans alla tingslag gemensamma handlingar t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m. inordnats.

Arkiv

1824-
FII reg
arkiv/askim.o.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1