wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:aska.e.pa

Aska (E) prostarkiv

Översikt

Historik

1740-
Kontraktsprostens i Aska kontrakt arkiv

Övrigt

Aska kontrakt var ursprungligen förenat med Dals kontrakt. Denna indelning upphörde år 1725, då Aska blev ett fristående kontrakt. Till detta hörde församlingarna Ask, Ekebyborna, Fivelstad, Hagebyhöga, Motala, Västra Ny, Orlunda (från ca 1870), Västra Stenby, Varv och Styra, Vinnerstad. Aska kontrakt upphörde 1/1 1962 och uppgick då i ett nytt kontrakt, kallat Aska och Dals kontrakt. Kontraktsprostens i Aska och Dals kontrakt (1962-1974) arkiv förvaras i Kontraktsprostens i Motala kontrakt arkiv.

Arkiv

Kontrakt

1740
DI
arkiv/aska.e.pa.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1