wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:amiralitetsvarv.o.fs

Amiralitetsvarv (O) församling

Översikt

Historik

Amiralitetsvarvsförsamlingen
1700-1827
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamlings kyrkoarkiv
1700-
tillkom Amiralitetsvarvsförsamlingen då amiralitetet i Göteborg erhöll medel till särskild amiralitetspastor och kollekt anslogs till anskaffande av gudstjänstslokal. Den kallades även Amiralitets-Warvs församlingen, Varvsförsamlingen samt från 1876 också privata församlingen. Till den hörde sådana personer som på ett eller annat sätt varit knutna till amiralitetet. Alla andra, som bodde i Örgryte socken, skulle tillhöra Örgryte församling.
1786-
blev Amiralitetskyrkan förklarad för ”frikyrka och församling, till vilken var och en, som det åstundade, ägde frihet att sig hålla” (enl kungligt brev 1786 24/2).
1700-1805
eget pastorat.
1805-1820
annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.
1820-
26 november överenskoms på sockenstämma med Mariebergs församling och Amiralitetsvarvsförsamlingen om byggande av en gemensam kyrka.
Kustförsamlingen
1820-1828
benämndes de båda församlingarna vanligen Förenade Kustförsamlingen eller Kustförsamlingen.
1828-
ändras namnet till Karl Johans församling.
Domkapitel
Göteborgs Domkapitel
mtl
Göteborg, Bohus (O) hövdingadöme
Häradsrätt
Sävedal (O) häradsrätt

Övrigt

Förenade Kustförsamlingens arkiv har ej avskiljts och förtecknats särskilt utan dess arkivalier får sökas i Amiralitetsvarvsförsamlingens, Mariebergs församlings och Göteborgs Karl Johans församlings kyrkoarkiv.

arkiv

Kyrkoarkiv

1789-
AI reg
1774-
BI reg
1774-
BII reg
1730-
C
1730-
E
1730-
F
1774-
HII
1785-
KI
1730-
LI
arkiv/amiralitetsvarv.o.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1