wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till: Sverige, omans.se, MinSläkt,

Storbritanien

Storbritanien: England, Nordirland, Scotland, Wales

GB: ENG • NIR • SCT • WLS
Grevskap (-shire): CAMDEVESSHAMSHRYKS1)
Index: alla

Länkskafferi

LDS, ..Wiki,

Internt: SB, gb

plats:gb:england.eng.riksdel

England (ENG) landsdel

Översikt

Historik

flagga

England är Storbritanniens folkrikaste riksdel. Den delar landgränser med Skottland i norr och Wales i väster, Irländska sjön ligger i nordväst, Keltiska havet i sydväst, medan Nordsjön i öster och Engelska kanalen söderut skiljer den från kontinentala Europa. Huvuddelen av England omfattar centrala och södra delen av ön Storbritannien i Nordatlanten. England inkluderar även över 100 mindre öar som Scillyöarna och Isle of Wight.

1600-tal
genomgick England en lång och invecklad maktkonflikt under vilken kungen avsattes och landet styrdes som en republik under namnet Engelska samväldet (engelska Commonwealth of England). England var under denna tid även i personalunion med Skottland, under den skotska dynastin av huset Stuart. Konflikten slutade med att monarken återinsattes, men att denne förlorade makten till parlamentet.
1707-
beslutade de engelska och skotska parlamenten att ingå en politisk union (Unionsakterna (1707)) och länderna slogs samman till Kungariket Storbritannien (engelska Kingdom of Great Britain). I och med detta upphörde de engelska och skotska parlamenten och ersattes av det brittiska parlamentet i London. Den brittiske kungen var även kung över Irland och 1801 ingick man ett nytt unionsfördrag som skapade det Förenade konungariket Storbritannien och Irland.
1920-tal
Efter att Irland administrativt delats antog den brittiske monarken istället titeln som kung över det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Övrigt

Ceremoniella grevskap är områden i England som har tilldelats en lordlöjtnant. De används ofta som en geografisk referensram, och kallas därför ibland även för geografiska grevskap.

Plats

består av

Grevskap

plats/gb/england.eng.riksdel.txt · Senast uppdaterad: 2021/12/01 18:24 av Björn