wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:fi:österbotten.landskap

Österbotten (Öbo) landskap

Översikt

Historik

Sverige
Medeltid, Folkungatid
var området en del av ”Norrebotn”, det vill säga Norrabotten, vilket innebar hela området kring Bottenviken.
  • Området inkluderade alltså dagens Österbotten, Västerbotten och de delar av Lappland som svenska kronan hade kontroll över.
1400-tal
som landskapsnamn förekommer Österbotten sedan 1400-talet, andra äldre benämningar var Østernorlandia (1329), Östernorrebotn (1478).
1441-
separeras den östra och den västra sidan av Norrabotten administrativt, efter att Sveriges drots Krister Nilsson (Vasa) övertagit den östra delen - Åbo stift, medan marsken Karl Knutsson (Bonde) övertog den västra delen - Uppsala stift. Det är alltså denna region som är det historiska landskapet Österbotten i Sverige.
  • Därefter blev namnformen ”Östrabotnen”, ibland med tillägg som ”i Norrabotten”, vanlig.
1634-
blir Österbotten ett eget län.
-1775
delas länet upp i Vasa län och Uleåborg län

Övrigt

Som landskapsnamn förekommer Österbotten sedan 1400-talet, andra äldre benämningar var Østernorlandia (1329), Östernorrebotn (1478).

Sedan Johan III:s tid bär landskapet ett vapen bestående sex silverhermeliner i blått fält, vilket kröns av en krona. Vapnet återges i skiftande form i flera av de nuvarande finländska landskapen.

plats/fi/österbotten.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 18:29 av 127.0.0.1