wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:fi:maxmo.sn

Maxmo - socken

Översikt

vapensköld

Maxmo socken: i Vörå kommun i Österbotten i Finland
Maxmo församling
Maxmo (Maksamaa) kommun i Svenska Österbotten i Västra Finland län

Karta: Google
Arkiv: fi:Maxmo - församlings
Länk: AV, Kyrkoarkiv, Maxmo fs

Historik

Maxmo (finska Maksamaa) är en före detta kommun i Svenska Österbotten i landskapet Österbotten i Västra Finlands län i Finland, omkring 30 kilometer norr om Vasa.

-1500-tal
hör byarna Kerklax, Kvimo, Maxmo och Teugmo till Korsholms socken.
1500-tal
I och med bildandet av Vörå pastorat överfördes Kvimo och Teugmo byar till detta under början av 1500-talet
1606-
överförs Kerklax och Maxmo byar.
1706-1708
uppförs ett predikohus i Maxmo.
 • Vid samma tid omtalas den första i Maxmo bosatta sockenadjutanten Andreas Ruuth.
 • Övriga hjälppräster bosatta i Maxmo var Abraham Mickelsson Strömmer (1722-1735), Zachris Julenius (1723) ja Pehr Snellman (1736-1785).
1775-
anhåller byamännen om att få bli beriade från avlönandet av kapellanerna i Oravais och Vörå. Det Kungliga majestätet gav sitt bifall till detta den 20.10.1775 och Maxmo kapellförsamling uppstod.
 • Som kapellaner verkade Alexander Achtman (1785-1817), Petter Johan Sandelin (1838-1848), Leonard Petter Häggström (1848-1853), Jakob Esaias Wegelius (1851-1870) och Bernd Fredrik Nordlund (1870-1873).
1872-11-25
avskiljs Maxmo kapell från Vörå genom senatens beslut och Maxmo pastorat bildas.
 • Som kyrkoherdar har Oskar Sakarias Holmström (1889-1893) och Erik Edvard Bengs (1893-1904) verkat.

Övrigt

by/gård

 • Brudsund
 • Djupsund
 • Kvimo
 • Kärklax
 • Lövsund
 • Mickelsörarna
 • Särkimo
 • Teugmo
 • Tottesund
 • Västerö
 • Ölis
 • Österö
plats/fi/maxmo.sn.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1