wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:valleberga.l.sn

Valleberga (L,M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Valleberga församling och för de borgerliga frågorna bildas Valleberga landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Löderups landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun samtidigt som området överfördes till Malmöhus län.
2002-
uppgår församlingen i Löderups församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Valleberga, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Ingelstads härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Ingelsta kompani och Skånska dragonregementet, Borreby skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i slutet av 1200-talet Walläbiarghä och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller vall, slät, gräsbevuxen mark' och berg.

Plats

by/gård

 • Alingsås
 • Fröslöv by
 • Fröslövs boställe
 • Fröslövsgård
 • Kåseberga by
 • Larsbo
 • Lejongården
 • Norrby
 • Nybo
 • Peppinge by
 • Tygapil
 • Vinkelängen
plats/valleberga.l.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1