wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:västerbotten-mellersta.ac.ds

Västerbotten Mellersta (AC) domsaga

Översikt

Historik

1852-
bildas domsagan ur Västerbottens norra domsaga
1948-
bildas Västerbotten mellersta domsagas tingslag när de tidigare tingslagen Nysätra tingslag och Burträsks tingslag slogs samman
-1970
i samband med tingsrättsreformen i Sverige delas domsagan, en del överförs till Skellefteå tingsrätt och en annan till Umebygdens tingsrätt.

Övrigt

Tingsställen var Ånäset och Burträsk

Består av

1852-1901

1902-1947

1948- Västerbotten Me tl

plats/västerbotten-mellersta.ac.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1