wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:umeå.ac.ds

Umeå (AC) domsaga

Översikt

Historik

1921-01-01
bildas domsagan (enligt beslut den 22 juni och 29 september 1920) genom delning av Västerbottens södra domsaga
utbryts Umeå landsförsamling samt socknarna Holmsund, Holmön, Sävar och Vännäs ut ur Västerbottens södra domsaga och bildar Umeå domsaga som utgjorde ett tingslag.
1963-
ingår även församlingarna Tavelsjö fs och Teg fs (utbrutna ur Umeå landsförsamling) i Umeå domsaga.
-1964
Till följd av att Umeå landskommun i judiciellt avseende förenas med Umeå stad upphör Umeå domsaga.
Umeå landsförsamling samt Tavelsjö och Tegs församlingar ställd under Umeå rådhusrätt medan Holmsunds, Holmöns, Sävars och Vännäs församlingar förenas med Västerbottens södra domsaga och Västerbottens södra domsagas tingslag..

Domsagan lydde först under Svea hovrätt, men överfördes till domkretsen för hovrätten för Övre Norrland när denna bildades 1936. Det låg endast ett tingslag under domsagan.

Övrigt

Består av

plats/umeå.ac.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1