wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:trosa.d.kn

Trosa (D) kommun

Översikt

Historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Trosa, Vagnhärad och Västerljung. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Trosa stad som 1863 bildade en stadskommun.

Trosa-Vagnhärads landskommun bildades 1926 av Trosa och Vagnhärads landskommuner. Vid kommunreformen 1952 sammanlades denna kommun med Västerljungs landskommun som fick det nygamla namnet Vagnhärads landskommun.

den äldre kommunen
1971-
bildas Trosa kommun vid kommunreformen genom en ombildning av Trosa stad.
Samtidigt bildas Vagnhärads landskommun den yngre genom en ombildning av Vagnhärads landskommun.
1974-
uppgår Trosa och Vagnhärads kommuner i Nyköpings kommun,
den yngre kommunen
1992-
utbryts ett område motsvarande de två tidigare kommunerna vilka bildade en egen kommun under det nygamla namnet Trosa kommun.

Kommunen ingår sedan bildandet i Nyköpings domkrets med dess tingsrätt.

Övrigt

Centralort är Trosa.

Den 26 maj 2013 hölls en folkomröstning i kommunen om huruvida Trosa skulle byta län från Södermanlands län och landsting till Stockholms län och landsting. 63 % av de röstberättigade deltog i valet och svaret blev nej, då 41,2 % var för länsbyte och 58,6 % var emot.

Plats

plats/trosa.d.kn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1