wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:torna-bara.m.ds

Torna, Bara (M) domsaga

Översikt

Historik

1851-
bildas domsagan ur Torna, Bara och Harjagers häraders domsaga
1900-
bildas tingslaget genom sammanslagning av Torna härads tingslag och Bara härads tingslag som inledningsmässigt hade som tingsplats Torna härads tingsplats i Dalby och Lund som kansliort.
1952-
överförs området för Blentarps landskommun till Färs tingslag,
överförs Vombs socken från Färs tingslag till detta tingslag.
1958-
flyttar häradsrätten till nya lokaler i Lund.
1969-
ändras domsagan omfattning då de områden som senare kom att bilda Kävlinge kommun tillfördes från Landskrona domsaga.
-1970
uppgår häradsrätten i Lunds tingsrätt och tingslaget uppgår i Lunds domsaga
med följande undantag: de områdena som kom att bilda Lomma kommun och Burlövs kommun uppgick till Malmö domsaga somt före 1977 de socknar som ingick i Bara kommun, (från 1977 i Svedala kommun och då i Trelleborgs domsaga).

Övrigt

Tingsplats: -1958 Dalby med Lund som kansliort. 1958 flyttar häradsrätten till nya lokaler i Lund.


Alias: Torna, Bara (M) tingslag »

Består av

-1900

1900-

  • Torna-Bara tl
plats/torna-bara.m.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1