wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tolånga.m.sn

Tolånga (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tolånga församling och för de borgerliga frågorna bildas Tolånga landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Östra Färs landskommun som 1974- uppgår i Sjöbo kommun.
2010-
uppgår församlingen i Lövestads församling
2016-01-01
inrättas distriktet Tolånga, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Färs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Albo kompani och Skånska dragonregementet, Cimbrishamns skvadron, Överstelöjtnantens kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1358 Thowalunga och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller sannolikt tova, 'torvrik mark'. Efterleden innehåller långa, 'långsträckt mark' syftande på den långsträckta gräsmarken vid en krök av ån vid kyrkan.

Plats

by/gård

 • Barleja
 • Brogårdarna
 • Bästet
 • Eggelstad
 • Furutorp
 • Getskog
 • Klasaröd
 • Kobjär
 • Ledåsa
 • Mariedal
 • Möllersdal
 • Näsby Nygård
 • Åkestorp
 • Åsen
plats/tolånga.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1