wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tjörnarp.l.sn

Tjörnarp (L,M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tjörnarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Tjörnarps landskommun.
-1887
ligger huvuddelen av Tjörnarps församling i Kristianstads län.
En mindre del, Karlarp, Prästorp/Perstorp, Torup, Svenstorp och Sånnarpsängen, tillhörde Malmöhus län.
1888-
överförs ovannämnda orter till Kristianstads län, vilket medförde att Tjörnarp helt kom att tillhöra Kristianstads län.
överförs Hagstad, Hjällaröd och Toftaröd från Tjörnarps socken till Norra Rörums socken.
1969-
överförs Tjörnarp till Malmöhus län.
1952-
uppgår landskommunen i Sösdala landskommun, utbryts därur 1969- och uppgår i Höörs köping som 1971- ombildas till Höörs kommun.
1969-
ändras länstillhörigheten till Malmöhus län.
2006-
uppgår församlingen i Höörs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Tjörnarp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västra Göinge härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Västra Göinge kompani och Skånska husarregementet, Kolleberga skvadron och Sandby skvadron, Sandby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1283 Thyrnäthor och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden är tjörne, 'törne, snår av torniga buskar'.

Plats

by/gård

  • Ella
  • Hädensjö
  • Karlarp
  • Prästtorp
  • Slättaröd
  • Spångahus
  • Sunnarp
  • Torup
  • Åbarp
  • Åkarp
plats/tjörnarp.l.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1