wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:skurup.m.sn

Skurup (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1543-02-17
införlivas Saritslövs socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Skurups församling och för de borgerliga frågorna bildas Skurups landskommun.
1895-06-01
inrättas Skurups municipalsamhälle
Skurups köping
1914-
utbryts Skurups köping ur landskommunen.
1949-
uppgår landskommunen i Skurups köping som 1971 ombildas till Skurups kommun.
1952-
uppgår Hassle-Bösarps landskommun i Skurups köping
1995-
utökas församlingen med Hassle-Bösarps församling
2016-01-01
inrättas distriktet Skurup, med samma omfattning som Skurups församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Vemmenhögs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1443 Skurup och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller torp, 'nybygge'. Förleden innehåller möjligen skur, 'enklare skjul'.


Alias: Skurup (M) köping »

Plats

by/gård

 • Hylteberga
 • Kallsjö St
 • Kishög
 • Navberg
 • Olstorp N
 • Sandåkra
 • Saritslöv
 • Skurup kby
 • Stjärneholm borg
 • Stjärneholm hg
 • Svaneholm slott
 • Ugglesjö
plats/skurup.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1