wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:skellefteå.ac.stad

Skellefteå (AC) stad

Översikt

Historik

1845-09
får Skellefteå stadsprivilegier i enlighet med besluten den 11 september och den 10 november 1845, men låg under landsrätt (Skellefteå tl) ända fram till 1 juli 1879, då staden fick en egen jurisdiktion med rådhusrätt som sedan 1967 upphörde och staden ingick därefter i Skellefteå tingslag.
1863-
När 1862 års kommunalförordningar träder i kraft blir staden, ovanligt nog, inte en egen kommun, eftersom man mellan Skellefteå stad och Skellefteå socken inte kunde komma överens om villkoren.
1881-
bildas stadskommunen fristående från Skellefteå landskommun.
1937-
delas församlingen i kyrkobokföringshänseende i Skellefteå kyrkobokföringsdistrikt och Skelleftehamns kyrkobokföringsdistrikt.
1971-
införs enhetlig kommuntyp och Skellefteå stad blir Skellefteå kommun, dock utan någon territoriell förändring.

I kyrkligt avseende var staden och landskommunen förenade i Skellefteå (lands)församling ända fram till 1913, då den delades i Skellefteå stadsförsamling och Skellefteå landsförsamling. Stadsförsamlingen namnändrades 1961 till Skellefteå Sankt Olovs församling, samtidigt som Skellefteå Sankt Örjans församling avskildes för Skelleftehamn och Ursviken.

Stadens territorium ändrades flera gånger:

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

1916-
Större delen av Norrböle municipalsamhälle (Norrböle upphör som municipalsamhälle) samt några andra områden av Skellefteå landskommun överförs till staden. Dessa andra områden hade tidigare varit enklaver inom stadens gränser och det hade varit oklart var de låg i kommunalt hänseende, och bestod av:
Ett område öster om den så kallade Broströmsbäcken; tomterna 82, 99 och 100 väster om bäcken;
delar av hemmanen Böle nr 5 och nr 7;
vissa delar av hemmanet Prästbordet nr 2 samt Skellefteå stads Storgata. Dessa områden bestämdes då tillhöra staden i kommunalt hänseende.
1917-
Vissa områden vid Skellefteå nya hamn vid Kallholmsfjärden överförs till staden från landskommunen, och dessa bestod av:
delar av hemmanen 11/64 mantal Ytterursvik nr 2, 3/8 mantal Ytterursvik nr 4 och 1/4 mantal Ytterursvik nr 6 med tillhörande lägenheter. Områdena hade en areal av 3,20 kvadratkilometer.
1929-
överförs (enligt kungligt brev 1927-12-09) vissa områden av hemmanen Böle nr 5, 7, 10, 11 och 12 samt Morön nr 1 från Skellefteå landsförsamling.
1941-
Enligt beslut den 30 mars 1940 överförs från Skellefteå landskommun och landsförsamling och Skelleftestrands municipalsamhälle till Skellefteå stad vissa områden omfattande en areal av 11,43 km² (varav 10,37 km² land). En del av de överflyttade områdena, omfattande en areal av 3,98 km² (varav 3,02 km² land).
1952-
Från Skellefteå landskommun överförs två områden till staden och Skellefteå stadsförsamling:
Skelleftestrands municipalsamhälle, med 4 851 invånare (den 31 december 1950) och omfattande 18,90 kvadratkilometer, varav 18,76 land;
och de norr och öster om municipalsamhället belägna delarna av byarna Bergsbyn, Boviken, Furunäs, Hedensbyn, Innerursviken, Morön, Risön, Tuvan och Ytterursviken med 25 invånare (den 31 december 1950) och omfattande 65,85 kvadratkilometer, varav 65,23 land.
Av de införlivade områdena överfördes till Skellefteå kyrkobokföringsdistrikt ett område med 1 469 (den 31 december 1950) invånare och omfattande 56,75 kvadratkilometer, varav 56,69 land, och till Skelleftehamns kyrkobokföringsdistrikt ett område med 3 407 invånare och omfattande 28,00 kvadratkilometer, varav 27,30 land.
1967-
uppgår Skellefteå, Bureå, Byske och Jörns landskommuner i staden.

Övrigt

Geotag (location) for:
Skellefteå stad64º39'0"N;20º51'0"E

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

Socknar som uppgått i staden

Stadsdel

 • Anderstorp
 • Bergsbyn
 • Bergsbyn S
 • Bockholmen
 • Centrum
 • Degerbyn
 • Hedensbyn
 • Morö Backe
 • Möröhöjden
 • Mörön
 • Norrböle
 • Prästbordet
 • Sjungande dalen
 • Skelleftehamn
 • Solbacken
 • Stämningsgården
 • Sunnanå
 • Sörböle
 • Tjärn
 • Tuvan
 • Ursviken
 • Vitberget
 • Älvsbacka
 • Örviken

1) 1913-
2) 1961-
3) 1937-
4) 1967-
plats/skellefteå.ac.stad.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-16 20:19 av Björn