wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:södermanland-län-4e.d.fg

Södermanlands län 4e (D) fögderi

Översikt

Södermanlands läns fjärde fögderi i Södermanlands län i Södermanland
Gripsholms fögderi

Karta:
Arkiv: Gripsholm (D) häradsskrivare, Gripsholm (D) kronofogde
Länk: fjärde+fögderi+(D-län), Topografi-fg

Historik

Södermanlands län hade fram till 1804 fem fögderier.

1804-
förenas det Femte fögderiet med/och lades ihop med det Fjärde.
1886-
byter Fjärde fögderiet namn till Gripsholms fögderi.
Det bestod av följande församlingar: Aspö, Björnlunda, Dillnäs, Fogdö, Frustuna, Gryt, Gåsinge, Helgarö, Härad, Kattnäs, Kärnbo, Länna, Strängnäs landsförsamling, Taxinge, Toresund, Vansö, Ytterenhörna, Ytterselö, Åker, Ärja, Överenhörna, Överselö och Överenhörna.

Övrigt

Handlingar rörande Femte fögderiet som fanns fram till 1804 (Aspö, Kärnbo, Taxinge, Ytterenhörna, Ytterselö, Överenhörna och Överselö) ingår i detta arkiv.


Alias**: Södermanlands län 5e (D) fögderi » Gripsholm (D) fögderi »

Består av

plats/södermanland-län-4e.d.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1