wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oppunda-villåttinge.d.ds

Oppunda, Villåttinge (D) domsaga

Översikt

Historik

Oppunda och Villåttinge domsaga var en domsaga i Södermanlands län. Domsagan lydde under Svea hovrätts domkrets.

1879-01-01
bildas domsagan (enligt beslut den 18 maj 1878) genom delningen av Kungadömets domsaga.
-1936
kallas domsagan Oppunda och Villåttinge häraders domsaga.
1948-01-01
förenas (enligt beslut den 10 juli 1947) Oppunda tingslag och Villåttinge tingslag för att bilda Oppunda och Villåttinge domsagas tingslag.
-1970
upphör domsagan i samband med tingsrättsreformen i Sverige, och överförs till Katrineholms tingsrätt.

Övrigt

Kansliorten var Katrineholm och tingsställen var Katrineholm (1959: måndagar samt varannan tisdag med början tisdagen efter första måndagen) och Malmköping (1959: övriga tisdagar med början veckan efter första tinget i Katrineholm). Ting med tremansnämnd fanns i Katrineholm (1959: första måndagen i augusti) och Malmköping (1959: tredje måndagen i augusti).

Består av

Oppunda-Villåttinge tingslag

se Även

plats/oppunda-villåttinge.d.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1