wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nyköping.d.ds

Nyköping (D) domsaga

Översikt

Historik

1879-
bildas domsagan genom delning av Kungadömets domsaga
Domsagan fick först namnet Jönåkers, Rönö och Hölebo domsaga men enligt beslut den 25 oktober 1878 skulle Daga tingslag också tillhöra domsagan som istället fick namnet Nyköpings domsaga.
-1970
upphör domsagan i samband med tingsrättsreformen i Sverige. Området överförs till Nyköpings tingsrätts domkrets.

Övrigt

Nyköpings domsaga har funnits under två olika tidsperioder,

  • före tingsrättsreformen 1971 (1879-1970),
  • efter 1971- då den utgör domsaga i Södermanlands län för Nyköpings tingsrätts domkrets och ingår i domkretsen för Svea hovrätt.

Alias: Nyköping (D) tingslag »

Består av

Nyköpings tingslag


1) -1948
2) -1914-09-01
3) -1911
4) 1911–1914-09-01
5) 1914-09-01–1948
6) -1911
7) 1968-
8) 1948-
plats/nyköping.d.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1