wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nicolai-sankt.d.sn

Nicolai S:t (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Sankt Nicolai socken har medeltida ursprung.
Församling, landskommun och socken namnändrades 1940 till Sankt Nikolai och 1941 till Nikolai
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sankt Nicolai församling och för de borgerliga frågorna till Sankt Nicolai landskommun.
Oxelösunds stad, Nyköpings stad
1950-
utbryts Oxelösund stad ur landskommunen där återstående delen då uppgår i Nyköpings stad som 1971 ombildas till Nyköpings kommun.
1953-
utbryts ur församlingen Oxelösunds församling och resten uppgår i Nyköpings Sankt Nicolai församling.
2014-
uppgår församlingen i Nyköpings församling.

1 januari 2016 inrättades distrikten Nyköpings Sankt Nicolai och Oxelösund, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1953, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Jönåkers härad.
De indelta soldaterna ingick i Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani, de indelta båtsmännen ingick i Södermanlands 2a båtsmanskompani

Övrigt

Namnet kommer från sockenkyrkan med detta namn som omnämns från 1314.
Sockenkyrka var Sankt Nicolai kyrka som delades med staden. Kyrkan låg i staden och inte i själva socknen.

Plats

by/gård

Namn

 • Arnö hg
 • Aspa by
 • Bene gd
 • Berga by
 • Björkö gd
 • Brunsta by
 • Bränn-Ekeby by
 • Emtnäs by
 • Flättna hg
 • Högtorp by
 • Krognäs by
 • Loggarbo by
 • Minninge hg
 • Segelsta by
 • Släbro by
 • Tåå by
 • Ullevi by
 • Ålsta by
 • Örsta by
plats/nicolai-sankt.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-27 15:43 av Björn