wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nederluleå.bd.sn

Nederluleå (BD,AC) socken

Översikt

Historik

Luleå socken

1330-tal
I ett dokument från 1330-talet räknas Luleå som kapellförsamling under Piteå, men redan på 1340-talet är ordningen den omvända och Luleå är moderförsamling till Piteå och Torneå som räknas som kapell. Lule socken sträckte sig då från kusten till norska gränsen, och omfattade även Kalix och Torne älvdalar.
1340-
utbryts Torneå socken (Nedertorneå)
1400-tal
utbryts Kalix socken (Nederkalix)
1413-
upprättas en skattebok under Erik av Pommern och då finns Piteå socken och Torneå socken - dessa har alltså bildats någon gång mellan 1340-talet och 1413.
1480-tal
omtalas Kalix socken för första gången och verkar vara utbruten ur Luleå socken.
1607-
utbryts Jokkmokks socken (ur vilken Gällivare socken i sin tur utbröts 11 oktober 1742).
1621-
utbryts Luleå stad och efter att Luleå stadsförsamling utbrutits 1667 blir församlingens namn Luleå landsförsamling.
1642-03-25
utbryts Råneå socken
1667-08-18
utbryts Luleå stadsförsamling

Nederluleå socken

1831-
utbryts Överluleå socken varvid Luleå socknen namnändras till Nederluleå socken (Neder-Luleå fram till 1909).
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Nederluleå församling och för de borgerliga frågorna till Nederluleå landskommun.
1901-08-23
inrättas Svartöstadens municipalsamhälle inom kommunen. Detta inkorporerades den 1 januari 1933 i Luleå stad.
1959-01-01
överförs från Nederluleå landskommun till Luleå stad ett område (med bland annat Sandön) med 106 invånare och omfattande en areal av 26,22 kvadratkilometer, varav 25,95 kvadratkilometer land.
överförs ett område med 44 invånare i motsatt riktning - från staden till Nederluleå - omfattande en areal av 6,57 kvadratkilometer, varav allt land.
1969-01-01
uppgår landskommunen i Luleå stad som 1971- ombildas till Luleå kommun.
1974-01-01
överförs från Nederluleå församling till Örnäsets församling i Luleå stad ett område omfattade en areal av 31,3 kvadratkilometer, varav 29,5 land, och 3 863 invånare.
2016-01-01
inrättas distriktet Nederluleå, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

1831-1933 — markregleringar mellan Nederluleå och Luleå stad

1831-1933 — markregleringar mellan Nederluleå och Luleå stad

; : Av lägenheterna Ön eller Stadsön och Hermansängen, tillhörande Luleå stads donationsjord men belägna inom Nederluleå socken, räknas Hermansängen i allo till staden.

1893-
Stadsön kyrkoskrevs i Nederluleå och betalade tidigare de kyrkliga och kommunala avgälderna dels till landet, dels till staden. Genom k. brev 10 juni 1892 bestämdes dels att Ön eller Stadsön skulle från 1893 års början både i kyrkligt och kommunalt avseende tillhöra Nederluleå socken, dels att det s.k. Svartöhemmanet eller 3/64 mtl Björsby nr 6 även som 9 inom området för Luleå stads hamn liggande holmar skulle överflyttas från Nederluleå socken och tingslag till Luleå stad.
1894-05-18
Genom k. brev 18 maj 1894 blev vidare 3/16 mtl Notviken och det från Nederluleå pastorsboställe utbrutet.
1933-
Enligt kungligt brev den 31 mars 1932 överfördes från 1933 vissa områden av Nederluleå socken, däribland Svartöstadens municipalsamhälle och Skurholmsstaden, till Luleå stad. Samtidigt överflyttades en del av staden tillhörande skiften till Nederluleå socken.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län

-1810
Västerbotten
1810-05-21
Norrbotten

Övrigt

Namnet innan delningen 1831 (1339 Lulu) kommer från namnet på Luleälven som i sitt förled har ett samiskt namn, lulij, 'den som bor i öster' använt för att beteckna skogssamer. I ett brev från 1316 talas om prästen i Luleå, De Lula presbiter.

Namnet skrevs vid folkräkningen 1890 och 1900 Neder-Luleå socken och vid folkräkningen 1910 Nederluleå socken.

Geotag (location) for:
Nederluleå sn65º38'44"N;22º1'41"E

Plats

by/gård

 • Alvik
 • Antnäs
 • Avan (Lulavan)
 • Bensbyn
 • Bergnäset
 • Brändön
 • Bälinge
 • Ersnäs
 • Jämtön 2)
 • Kallax
 • Klöverträsk
 • Luleå (del av)
 • Måttsund
 • Persön
 • Rutvik
 • Sinksundet 1)
 • Skatamark
 • Sunderbyn S
 • Sundom
 • Svartöstaden
 • Ängesbyn

1) del av
2) efter 1642 se Råneå (BD,AC) socken
plats/nederluleå.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-01 19:17 av Björn