wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nederkalix.bd.sn

Nederkalix (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1400-tal
bildas Nederkalix socken ur Luleå socken under namnet Kalix socken.
1637-
bildas Överkalix socken och 1644 ändrades namnet till det nuvarande.
1960-
överförs ön Malören (areal 0,21 kvadratkilometer, varav allt land) till socknen från Nedertorneå socken.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Nederkalix församling och för de borgerliga frågorna till Nederkalix landskommun.
1909-05-01
utbryts Töre församling och Töre landskommun utbröts 1923.
1910-04-08
inrättas Kalix municipalsamhälle
1924-01-01
utbröts den västra delen av kommunen ut för att bilda Töre landskommun.
1960-
överförs Malören (areal 0,21 kvadratkilometer, varav allt land) till kommunen från Nedertorneå landskommun.
1962-12-31
upphör Kalix municipalsamhälle.
1967-01-01
återförenas Nederkalix lkn med Töre lkn för att tillsammans bilda den nya kommunen Kalix landskommun
1971-
ombildas landskommunen till Kalix kommun.
2016-
inrättas distrikten Nederkalix och Töre, med samma omfattning som församlingarna hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län

Tingslag

1680-1947
Nederkalix
1948-1970
Kalix domsagas

Fögderi

Övrigt

Namnet tillkom efter delningen 1644 och betyder ”den längre ner i älvdalen liggande delen av Kalix” där Kalix är det äldre sockennamnet som fått sitt namn från älven. Älvnamnet Kalixälven är en försvenskning av det samiska namnet Gáláseatnu vars förled antingen innehåller gállit, 'vada' eller gálus, 'sval'.

Geotag (location) for:
Nederkalix sn65º51'14"N;23º7'56"E

Plats

by/gård

 • Bergträsk
 • Bondeberg
 • Bondersbyn
 • Bredviken
 • Brännan
 • Båtskärsnäs
 • Börjelsbyn
 • Forsbyn (Forsa)
 • Gammelgården
 • Granholmen
 • Holmträsk
 • Innanbäcken
 • Kalix kby
 • Karlsborg
 • Korpikå
 • Kungsvik
 • Marieberg
 • Morjärv (Yttermorjärv)
 • Nyborg
 • Målsön
 • Månsbyn
 • Påläng
 • Rian
 • Risögrund
 • Rolfs
 • Ryssbält
 • Sangis
 • Skoghem
 • Storön
 • Sören
 • Törböle
 • Vallen
 • Vikmanholmen
 • Vånafjärden
 • Ytterbyn
 • Övermorjärv
plats/nederkalix.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-12-21 21:43 av Björn