wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lycksele.ac.koep

Lycksele (AC) köping

Översikt

Historik

Lycksele stadskommun i Västerbottens län 1952

1884-06-06
inrättas två municipalsamhällen inom Lycksele landskommun, Lycksele municipalsamhälle och Lycksele marknadsplats municipalsamhälle.
1924-02-29
upphör Lycksele marknadsplats,
utbryts Lycksele municipalsamhälle ur landskommunen för att bilda Lycksele köping.
Lycksele stad
1946-01-01
ombildas köpingen till Lycksele stad.

Judiciell tillhörighet: I likhet med andra under 1900-talet inrättade stadskommuner fick staden inte egen jurisdiktion utan låg fortsatt under landsrätt i Västerbottens västra domsaga och Lycksele tingslag.
I kyrkligt hänseende hörde köpingen (och staden) till Lycksele församling.

Övrigt

Lycksele blev den första staden i Lappland.


Alias: Lycksele (AC) stad »

Består av

  • Lycksele
plats/lycksele.ac.koep.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1