wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:livgedinget.d.ds

Livgedinget (D) domsaga

Översikt

Historik

1680-
bildas domsagan som tillhör änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding. Domsagan består av Åkers, Selebo, Daga, Österrekarne samt Västerrekarne härader. Häradshövdingarna utnämns av Hedvig Eleonora och inte kungen.
1680-1718
tillhör domsagan änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding och hade då formellt namnet Gripsholms, Rävsnäs och Eskilstuna läns domsaga. Domsagan består av Åkers härad, Selebo härad, Daga härad, Österrekarne härad samt Västerrekarne härad. Häradshövdingar utnämns av Hedvig Eleonora och inte av kungen.
1714-
delas domsagan Eskilstuna läns domsaga bildades av Österrekarne samt Västerrekarne härader.
-1718
upphör Livgedinget och domsagan blir åter underställd kungen
1861-
får domsagan officiellt namnet Livgedingets domsaga.
-1970
upphör domsagan och överförs till Eskilstuna tingsrätts domkrets

Rekarne tingslag

1881-01-01
bildas tingslaget (enligt beslut den 19 september 1879) genom sammanslagning av Västerrekarne tingslag och Österrekarne tingslag.
Tingslaget omfattar socknarna; Näshulta, Husby-Rekarne, Stenkvista, Ärla, Barva, Jäder, Kjula, Hammarby, Sundby, Vallby, Torshälla, Tumbo, Råby-Rekarne, Gillberga, Lista, Öja, Västermo.
1946-01-01
upphör Torshälla stad/rådhusrätt (enligt beslut den 1 juni 1945) och staden läggs under tingslaget och Livgedingets domsaga.
1947-12-31
upphör tingslaget (enligt beslut den 10 juli 1947) då det slås ihop med Åkers-Selebo tingslag för att bilda Livgedingets domsagas tingslag.

Åker-Selbo tingslag

1881-01-01
bildas tingslaget (enligt beslut den 19 september 1879) genom sammanslagning av Åkers tingslagoch Selebo tingslag.
Tingslaget omfattar socknarna; Helgarö, Fogdö, Vansö, Härad, Strängnäs, Åker, Länna, Taxinge, Kärnbo, Ytterenhörna, Överenhörna, Toresund, Överselö, Ytterselö och Aspö.
1947-01-01
upphör Strängnäs stad/rådhusrätt (enligt beslut den 12 april 1946) och staden läggs under tingslaget och Livgedingets domsaga.
1947-12-31
upphör tingslaget (enligt beslut den 10 juli 1947) då det slås ihop med Rekarne tingslag för att bilda Livgedingets domsagas tingslag.

Livgedingets domsagas tingslag

1948-01-01
bildas tingslaget (enligt beslut den 10 juli 1947) genom av ett samgående av Rekarne tingslag, Åkers och Selebo tingslag samt Mariefreds stad/rådhusrätt (enligt beslut den 18 juli 1947).
1971-
upphör tingslaget och verksamheten överförs till Eskilstuna tingsrätt.

Övrigt

Består av

plats/livgedinget.d.ds.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1