wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:karl-gustav.bd.sn

Karl Gustav (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1783-
bildas socknen ur Nedertorneå socken, efter att från 1745 varit ett kapellag i Nedertorneå församling med namnet Karungi kapellag.
-1809
omfattar socknen även områden öster om Torne älv i dagens Finland. Detta östra område fick sedan namnet Karungi socken i Finland.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Karl Gustavs församling och för de borgerliga frågorna till Karl Gustavs landskommun.
-1967
uppgår landskommunen i Haparanda stad som 1971- ombildas till Haparanda kommun.
-2010
uppgår församlingen i Haparanda församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Karl Gustav, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län

Tingslag

Fögderi

Övrigt

Namnet är taget 1783 från den svenske prinsen Karl Gustav som var en av Gustav III:s söner.

Geotag (location) for:
Karl Gustav66º2'44"N;23º58'4"E

by/gård

 • Aavajärvi,
 • Angerias hmn
 • Anunti hmn
 • Enkvist gd
 • Frankila gd
 • Frankkilantörmä by
 • Fränki gd
 • Haara gd
 • Haapasaari
 • Haavistomaa gd
 • Harila hmn
 • Hynylä hmn
 • Jyrkkä gd
 • Kankaanranta,
 • Karhuvaara,
 • Karungi kby
 • Kattilasaari,
 • Keräsjänkkä,
 • Korpikylä by,
 • Kukkola by
 • Kärrbäck by (Välikoski),
 • Lappträsk by (Lapinjärvi),
 • Lasu gd
 • Leipijärvi by
 • Lövheden,
 • Palomaa,
plats/karl-gustav.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-08 17:44 av Björn