wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:kafjärden.d.lkn

Kafjärden (D) storkommun

Översikt

Historik

1952-
bildas storkommunen vid kommunreformen genom sammanläggning av de tidigare landskommunerna Barva, Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby. Den fick sitt namn efter den torrlagda sjön Kafjärden.
-1970
upphör landskommunen varefter dess område uppgår i Eskilstuna kommun.
1995-
bildas Kafjärdens församling sammanslagning av Barva, Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby församlingar.
2016-
inrättas distriktet och utgörs av socknarna Barva, Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby i Eskilstuna kommun

Kyrklig tillhörighet: I kyrkligt hänseende tillhörde kommunen församlingarna Barva, Hammarby, Jäder, Kjula, Sundby och Vallby. År 1995 bildades av dessa församlingar en ny församling med namnet Kafjärdens församling.

Övrigt

Geotag (location) for:
Kafjärden59º23'49"N;16º40'30"E
plats/kafjärden.d.lkn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1