wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hietaniemi.bd.sn

Hietaniemi (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1637-
bildas socknen ur Övertorneå socken efter att varit kapellförsamling från 1617.
Socknen omfattade då ett område på båda sidor Torne älv där den östra delen ligger i dagens Finland.
1809-09-05
regleras gränsen mellan Sverige och Finland och den östra delen av socknen utbröts.
Halva Hietaniemi församlings område, öster om Torne älv, avträddes till Ryssland genom freden i Fredrikshamn 1809 och utgör nu en del av (Alkkula) Ylitornio finska församling. Genom gränsreglering med Ryssland 1815-1822 fick Hietaniemi behålla områden av följande avträdda byar vid Torneälv, nämligen av Alkkula 1/3 av ägovidden med två gårdar Pudas, av Armassaari 1/3 med två gårdar Karinen och av Hälsingbyn 2 hemman Potila. Från Vitsaniemi by avträddes två nybyggen med utägor belägna öster om Torneälv, betecknade N:o 11 Och Jonas (Norrbottens landskansli E XIV:1). De avträdda områdenas befolkning är kyrkobokförd i Hietaniemi t o m år 1814.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Hietaniemi församling och för de borgerliga frågorna till Hietaniemi landskommun.
1867-11-30
Hemmanen nr 5, 6 och 7 i Mickojärv samt hemmanet nr 1 i Kiilisjärv förlades från Hietaniemi till Överkalix genom KB:s avvittringsutslag 30 november 1867;
1884-05-09
utbryts Hietaniemi som jordebokssocken ur Övertorneå enligt beslut den 9 maj 1884.
1931-01-01
överförs till Övertorneå landskommun (enligt beslut den 14 mars 1930) ett obebott område, lägenheterna Östanskog n:r 1 (Koivukylä 23:2) och Utby n:r 1 (Koivukylä 24:2). Detta område hade tidigare legat inneslutet av Övertorneå.
Lägenheterna Östanskog nr 1 (Kovukylä 24:2) och Utby nr 1 (Koivukylä 23:2), vilka tillhört Hietaniemi fast de var belägna inom Övertorneå sockens område, överflyttades till Övertorneå från 1931 års ingång.
1969-
uppgår landskommunen i Övertorneå landskommun som 1971- ombildas till Övertorneå kommun.
2006-
uppgår församlingen i Övertorneå församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Hietaniemi, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län

Tingslag

1680-1918
Övertorneå
1919-1970
Torneå

Fögderi

Övrigt

Namnet (1543 Heijthanimj) kommer från udden där kyrkan uppfördes och har i förleden det finska ordet hieta, 'sand' och i efterleden niemi, 'udde'.

Geotag (location) for:
Hietanemi66º12'53"N;23º42'34"E

by/gård

 • Alkullen (Alkkula)
 • Armasjärvi
 • Bäckesta
 • Ekfors
 • Hedenäset (Koivukylä)
  • Hietanemi
 • Koutojärvi
 • Kukasjärvi
 • Lasu gd
 • Liehittäjä
 • Littiäinen
 • Matojärvi
 • Niemis
 • Pallakka
 • Persomajärvi
 • Puhkuri
 • Risudden
 • Vuomajärvi

gårdsregister

plats/hietaniemi.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-08 17:44 av Björn