wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gåsinge-dillnäs.d.jbsn

Gåsinge-Dillnäs (D) jordeboksocken

Översikt

Historik

1941-
inrättas Gåsinge-Dillnäs jordebokssocken genom sammanslagning av jordebokssocknarna Dillnäs socken och Gåsinge socken.
Detta sker samtidigt som sammanslagningen av Dillnäs landskommun med Gåsinge landskommun och Dillnäs församling med Gåsinge församling.
Innan sammanslagningen hörde en del av socken och kommunen Gåsinge till Dillnäs församling.
1952-
uppgår landskommunen i Daga landskommun
1974-1991
ingår Gåsinge-Dillnäs i Nyköpings kommun, för att därefter tillhöra Gnesta kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Gåsinge-Dillnäs, med samma omfattning som Gåsinge-Dillnäs församling hade 1999/2000 och fick 1941, och vari detta sockenområde ingår.

Övrigt

Plats

plats/gåsinge-dillnäs.d.jbsn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1