wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:frustuna.d.sn

Frustuna (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Frustuna socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Frustuna församling och för de borgerliga frågorna till Frustuna landskommun.
1883-08-13
inrättas i landskommunen Gnesta municipalsamhälle.
1952-
uppgår landskommunen i Gnesta landskommun som 1955- ombildas till Gnesta köping som 1974- uppgår i Nyköpings kommun där denna del 1992 utbröts och överfördes till Gnesta kommun.
Frustuna-Kattnäs kyrksocken
1959-
uppgår församlingen i Frustuna-Kattnäs församling som i sin tur 1992 kom att uppgå i en nybildad Frustuna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Frustuna, med samma omfattning som Frustuna församling hade 1999/2000 och vari detta område ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Daga härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings regemente. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1314 Frøstunum) kommer från kyrkbyn. Efterleden är tuna, 'inhägnad'. Förleden är troligen bildad av gudanamnet Frej men kan också vara övertaget från sjönamnet Frösjön.

Plats

by/gård

 • Borg
 • Brink
 • Bråkedal
 • Bölje
 • Ek
 • Ekeby
 • Frustuna
 • Frustunagården
 • Frönäs
 • Giversta
 • Grinda
 • Hallebro
 • Hållsta
 • Kolke
 • Kärv
 • Lundby
 • Mälby
 • Oppeby
 • Sigtuna
 • Smedsta
 • Södertuna
 • Söra
 • Trön
 • Vackerby
 • Vad
 • Vinberga
 • Yttervalla
 • Österkärv
 • Övervalla
plats/frustuna.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn